โปรแกรมทัวร์นครราชสีมา

กิจกรรมแอดเวนเจอร์ทองสมบูรณ์คลับ-เขาใหญ่ปากช่องโปรแกรมทัวร์ แอดเวนเจอร์ที่ทองสมบูรณ์คลับ – เขาใหญ่ปากช่อง (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
06.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่-ปากช่อง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.00 น. นำท่านแวะชม ไร่องุ่นประภัฎสร เป็นไร่องุ่นอีกไร่หนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายในชิมผลิตภัณฑ์แปร รูปจากองุ่น มีน้ำองุ่นและน้ำมะขาม มีทิวทัศน์สวยงามฉากหลังเห็นภูเขาและพระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปากช่องและบุคคลทั่วไป 
11.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมผจญภัยมากมาย ณ ทองสมบูรณ์คลับ (ลูกค้าเสียค่าบัตรเล่นกิจกรรมเองและรถรางประมาณ 150 บาท/กิจกรรม) เลือกสนุกกับกิจกรรมแนว Adventure ที่ท่านชื่นชอบได้แก่ 
ATVs, CART CROSS, GOCART, LUGE (สกีบก), FLYING FOX, โรดิโอจักรกล, ฝึกขี่ม้า, ถ่ายภาพสไตล์คาวบอย หรืออินเดี้ยน, Paint gun, Bumper boat เป็นต้น 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ครัวหญ้าคาเขาใหญ่ (ต้องดึงเวลาทาน 13.30 น.) 
14.30 น. พาท่านสู่ หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี 
15.30 น. ชม เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม (Khaoyai Art Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับจัดแสดงงานศิลปะของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข ซึ่งเป็นเจ้าของก๊อกน้ำยี่ห้อ “ซันวา” บนพื้นที่ 20 ไร่ โดยมี อาจารย์ถาวร โกอุดมวิท มาเป็นภัณฑารักษ์ โดยมีห้องแสดงศิลปะ 3 ห้อง เป็นงานต้นฉบับทั้งหมด งาน ส่วนใหญ่เป็นงานของศิลปินชั้นนำของไทยทั้งสิ้น อาทิ อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยัด พงษ์ดำ ฯลฯ และยังมีการจัดแสดงผลงานต่างๆ ภายนอกอาคาร อย่างสวยงามน่าชมอีกด้วย 
16.30 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันทีสอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พักรีสอร์ท 
10.00 น. เที่ยวชมภายใน ฟาร์มโชคชัย ชมกระบวนการสาธิตการรีดนม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในท้องทุ่งกว้างโดย 
ขบวนรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชมคอกแม่โคพันธุ์สนุกสนานกับเกมการละเล่นแบบคาวบอย ชมการต้อนโคสไตล์คาวบอย ค้นพบประสบการณ์ขี่ม้าที่ให้คุณโพสท่าเป็นคาวบอยได้อย่างจุใจ สนุกสนานกับการแสดงอันน่ารักของสุนัขต้อนแกะ และการฝึกสุนัข 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวบ้านสวน 2 
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (เที่ยวบินเวลา 17.50 น.) 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำที่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตู้รับส่งที่เกาะสมุยตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม 
4. ค่าเรือตามโปรแกรม 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------