ท่องเที่ยวขอนแก่น

ทัวร์ขอนแก่น,ภูผาม่าน,พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง,สวนสัตว์ขอนแก่น,กู่แก้ว,ผาชมตะวัน,น้ำตกตาดฟ้า,น้ำตกตาดใหญ่,อุทยานแห่งชาติภูเวียง,เขื่อนอุบลรัตน์,บางแสน 2,บึงแก่นนคร,จุดชมวิวหินช้างสี,จุดชมวิวช่องเขาขาด,ตลาดต้นตาล,Columbo Craft Village,พระมหาธาตุแก่นนครโปรแกรมทัวร์ขอนแก่น (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางโดย รถโค้ซปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

12.00 น. ถึง อ.เมืองขอนแก่น แวะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) 

13.00 น. ออกเดินทางไปยัง อำเภออุบลรัตน์ เพื่อนำท่านชม เขื่อนอุบลรัตน์ หรือ ชาวเมืองเรียกกันว่า "เขื่อนพองหนีบ" สร้างปิดกั้นแม่น้ำพอง ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรก ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ที่ก่อสร้างเสร็จหลังเขื่อนภูมิพล 

15.00 น. ออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เพื่อนำท่านไปชม ถ้ำผาพวง เดิมเรียก “ถ้ำร้อยพวง” ภายในมีหินย้อยลงมาจากเพดานลักษณะเป็นพวง สวยงามมาก เพดานถ้ำสามารถทะลุออกไป ยอดเขาใช้เป็นจุดชมวิวได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

17.00 น. หลังจากนั้นชม ถ้ำค้างคาว มีค้างคาวอาศัยอยู่นับล้านตัว ช่วงหัวค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกจากถ้ำเป็นสาย พลิ้วไหวไปมาน่าตื่นตาตื่นใจ 

18.00 น. เดินทางเข้าที่พักที่ “บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์” 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท 

08.00 น. Check out ออกจากห้องพัก 

08.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อไปยัง อ.หนองเรือ เพื่อนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง 

10.30 น. นำท่านชม จุดชมวิวหินช้างสี และจุดชมวิวหัวกระโลก เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสีเพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกระโหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชม ผาฝ่ามือแดง เป็นหน้าผาหันหน้าไปทางขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีอยู่ด้วยกัน 3 จุด อยู่บริเวณเชิงเขาภูพานคำติดกับส่วนขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

14.30 น. จากนั้นชม ผาสวรรค์ เป็นลานหินขนาดใหญ่ยื่นออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้หินช้างสี ตั้งอยู่ห่างจากหินช้างสีไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร โดยการเดินเท้า การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปพักค้างแรมมากกว่าไปเช้าเย็นกลับ 

16.00 น. เดินทางกลับที่พักที่ “เรือนรับรองอุทยานแห่งชาติน้ำพอง” 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)ที่รีสอร์ท 

08.00 น. Check out ออกจากห้องพัก 

08.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเพื่อไปยัง อ.ภูเวียง เพื่อนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

10.00 น. นำท่านชม ไดโนเสาร์ในหินหมวดพระวิหาร เป็นร่องรอยไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยคิดเป็นอายุประมาณ 160 ล้านปี โดยพบบริเวณลานหินลาดป่าชาด เป็นรอยไดโนเสาร์หลายชนิดจำนวนมากกว่า 60 รอย บนผิวหน้าของชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสีขาว เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นอาหาร เดินด้วย 2 ขาหลัง เคลื่อนไหวได้ว่องไว มีขนาดเล็กตระกูลซีลูโรซอร์ และรอยเท้าของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พวกคาร์โนซอร์ 

11.00 น. จากนั้นชม ไดโนเสาร์ในชั้นหินหมวดเสาขัว เป็นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่พบในอุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา ซึ่งมีอายุประมาณ 150 ล้านปี และชิ้นอื่นๆ ที่พบบนยอดภูประตูตีหมา มีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคาเมราซอรัส ยุคจูแรสสิก ยาวถึง 15 เมตร คอยาว หางยาว เดินด้วย 4 เท้า กินพืชเป็นอาหาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 

13.00 น. นำท่านชม น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดกลางอยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาภูเวียง มีเส้นทางเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จากด่านตรวจโคกสูง มีความสูงประมาณ 15 เมตร สภาพป่าเป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้สำหรับผู้ประสงค์จะพักแรม 

15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ และ แวะซื้อของฝาก 

 

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน 

(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

 

ราคานี้รวม; 

1. ค่าที่พัก 2คืน 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าไกด์และ Staff 

6. ค่าประกันการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

*** หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถติด, ฝนตก, การจลาจลทางการเมือง ฯลฯ ตามความเหมาะสม *** 

 

----------------------------------- 

 

โปรแกรมทัวร์ภูผาม่าน-ขอนแก่น (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก ขอนแก่นโดย รถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ภูผาม่าน พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ

08.30 น. นำท่านแวะชม จุดชมวิวหินช้างสี ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์ที่อยู่เบื้องล่าง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งระเบียงชมวิวระหว่างทางไว้หลายจุด ระหว่างทางจะได้ชมวิวธรรมชาติ รวมถึงทิวทัศน์ของเขื่อนที่สวยงาม รวมทั้งก้อนหินรูปร่างเแปลกตาและก้อนหินไฮไลท์หินช้างสีซึ่งเป็นที่มาของชื่อจุดชมวิว        

10.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีห้องประชุมขนาด 140 ที่นั่ง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ร้านขายของที่ระลึก ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ                         

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารสวนสวนาภูเวียง หรือ ร้านอื่นๆ

13.00 น. เดินทางไปยัง  Blue Lagoon ภูผาม่าน

14.00 น. เดินทางถึง Blue Lagoon ภูผาม่าน สระสีเขียวมรกตตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทาของเหมืองหินเก่าของโรงโม่หิน กลายเป็นภาพเงาสะท้อนน้ำที่งดงามอลังการ บวกกับสีเขียวของต้นไม้ที่อยู่รายล้อม บริเวณสระน้ำมีก้อนหินริมสระ ที่สามารถไปโพสต์ท่าถ่ายรูปเท่ มีเบลคกราวน์ที่มองเห็นภูเขาและสระน้ำสีเขียวได้แบบสุดปัง ให้ภาพบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศ      

15.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ บ้านผาสุกรีสอร์ท หรือ ไร่อุดมสุขฝายตาสวน และ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก...

16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท                                   

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่สถานที่จัดเลี้ยงของรีสอร์ท

18.30 น. เชิญท่านผู้บริหารกล่าวเปิดงานเลี้ยง              

19.00 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็น ดนตรีคาราโอเกะ โดยมีทีมงานเอจิเลนต์เป็น MC ให้ตลอดจนจบงาน                    

22.00 น. จบกิจกรรมงานเลี้ยง และ ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าชมหมอกสวยๆภายในรีสอร์ท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม

08.00 น. นำท่าน Check Out  ออกจากที่พัก...เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

09.30 น. นำท่านเที่ยวชม ถ้ำพญานาคราช โดยมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวถ้ำ หลังจากนั้นนำท่านเดินเท้า 300 เมตร และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด                   

                หมายเหตุ:

                ***มีน้ำดื่ม ยากันยุง ยานพาหนะ และไกด์ดูแลตลอดทั้งทริป**

                 *** การแต่งกาย ควรสวมใส่กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น เพื่อความปลอดภัยและ

                      ความคล่องตัว***

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารชมผาม่าน

13.30 น. เดินทางกลับที่หมาย...

15.30 น. เดินทางถึง ขอนแก่น โดยสวัสดิ์ภาพ.... 
      

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

***ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10ท่าน***


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และ รถท้องถิ่น 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

----------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

           บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์  

           เลขที่บัญชี 416-2-56257-1  

           ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

ส่วนที่เหลือชำระดังนี้

1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน

2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้

----------------------------------- 

 หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท์: 081-4206260 

 เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 Email Address: [email protected] 

-------------------------------------