ทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์ดอยอินทนนท์ทัวร์ดอยอินทนนท์
 (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 
08.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อ.เมืองเชียงใหม่ 
08.30 น. เดินทางไป ดอยอินทนนท์ 
10.00 น. เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เดินเส้นทางเดินธรรมชาติอ่างกา เพื่อชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤๅษีซึ่งเป็นมอสที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ศาลเจ้ากรมเกียรติผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนิดล นภพลภูมิสิริ เที่ยวชมตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้านต่างๆ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. พาท่านเที่ยวชม น้ำตกวชิราร 
14.30 น. แวะชมหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านถวาย แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ แอนติค ของที่ระลึก 
15.30 น. เดินทางกลับเมืองเชียงใหม่ 
17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. กลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ดอยอินทนนท์และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. แวะสักการะและไหว้ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
10.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนสัตว์เชียงใหม่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 
15.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดศรีสุพรรณ 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม 
18.30 น. เดินทางไปยัง คุ้มขันโตก 
19.20 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่คุ้มขันโตก (ลิ้มราอาหารเหนือ) 
19.45 น. ชมการแสดงศิลปะอันสวยงามของล้านนาของคุ้มขันโตก 
21.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ดอยอินทนนท์และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม สวนกล้วยไม้แม่ริม 
15.00 น. เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. หลังจากนั้นช็อปปิ้งและเที่ยวกลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์บาซ่า 
21.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์ดอยอินทนนท์และราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากโรงแรม 
09.00 น. เที่ยวชม ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง 
10.00 น. แวะให้เที่ยวชม ร่มบ่อสร้าง 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหาร 
12.30 น. หลังจากนั้นเที่ยวชม น้ำผุร้อนสันกำแพง 
13.30 น. 
จบกิจกรรมทัวร์ดอยอินทนนท์และเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...และแวะซื้อของฝากกลับบ้าน 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าที่พัก 3 คืน 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. รถบัสรับส่งตามโปรแกรม (ใช้รถของลูกค้านำมาเอง) 

-----------------------------------

การจองทัวร์ดอยอินทนนท์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ดอยอินทนนท์นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 

-------------------------------------