ทัวร์สมุทรสงคราม

ทัวร์ตลาดร่มหุบทัวร์ตลาดร่มหุบ
 (1 วัน)

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางกรุงเทพสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกวัน

08.30 น. เดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวกวัน นำท่านไปยังท่าเทียบเรือ เพื่อลงเรือหางยาวและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของชีวิตในชนบทนำท่านสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกวิถีชีวิตแบบในอดีต

09.00 น. เดินทางถึงตลาดที่ตลาดน้ำที่เป็นแบบฉบับในอดีตของคนท้องถิ่นของไทยคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูเกษตรกรขายอาหารผลไม้ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในเรือของพวกเขา

10.30 น. หลังจากนั้นนำท่านชมฟาร์มงูหรือขี่ช้างป่าหรือเรือพายรับรอบหมู่บ้านชาวนาหรือรอบๆตลาดน้ำ

11.30 น.  นำท่านชมอุตสาหกรรมบ้านงานฝีมือแกะสลักไม๊

12.30 น. ออกเดินทางสู่ตลาดร่มหุบเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงซึ่งต้องดูสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย คุณจะเห็นรถไฟผลักดันผ่านตลาดที่มีงานยุ่งและเฝ้าดูในฐานะผู้ซื้อสินค้าดึงตารางของผักและเนื้อสัตว์ออกจากทาง มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแปลกใหม่

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร

14.30 น. นำท่าน ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ 

15.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

16.00 น. จบกิจกรรมทัวร์ตลาดร่มหุบและเดินทางกลับที่หมายพร้อมแวะซื้อของฝาก


 อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

2. ค่าอาหาร 1 มื้อ  

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

4. ค่าประกันการเดินทาง 

5. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม

6. ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล

 

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์ตลาดร่มหุบ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ตลาดร่มหุบ นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------