ทัวร์สตูล

ทัวร์ถ้ำภูผาเพชรทัวร์ถ้ำภูผาเพชร 
(2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ( หาดใหญ่ ) เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง 
09.00 น. เดินทางมาถึงกิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง มื้อที่ 1) 
09.30 น. เริ่มนำท่านสู่ ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางนำชมและบรรยายความสวยงามของถ้ำภูผาเพรชซึ่งธรรมชาติได้สรรสร้างไว้อย่างลงตัวภายในถ้ำ เช่น “ห้องโดมศิลาเพชร” “ห้องบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์” ที่นี่ท่านจะได้พบกับประติมากรรมทางธรรมชาติ หินย้อยที่ก่อตัวกันเป็นรูปต่างๆ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง และท่านจะได้ชม “หอยข้าวสาร” นอกจากนี้ระหว่างทางหากท่านโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ “ชาวป่าซาไก” 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ บริเวณสวนธรรมชาติหน้าถ้ำภูผาเพชร 
13.00 น. เริ่มต้นล่องแก่ง “คลองลำโลน” สายธารน้ำใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานและปลอดภัย เด็กๆก็สามารถล่องได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะล่องผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยผืนป่าสมบูรณ์ชมภูเขาสูง และลอดผ่าน “ถ้ำเจ็ดคต” ซึ่งแต่ละโค้งของสายธารมีความงามตระการตาด้วยหินงอกหินย้อยที่ประดับประดาไปด้วยประกายเพชรแววาว ซึ่งพร้อมให้ท่านมาพิสูจน์ด้วยตนเอง 
17.00 น. เดินทางไปยังที่พัก “ ละงู ภูผา รีสอทร์ท ” ที่อำเภอละงู พร้อมทั้งรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่3) 
18.00 น. เข้าสู่ที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนกับธรรมาชาติ โดยรอบได้ตามอัธยาศัย 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ถ้ำภูผาเพชรและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท( มื้อที่ 4 ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 5 ) จากนั้นเราจะนำท่านไปเที่ยวช็อปปิ้งด่านมาเลย์ (ด่านวังพระจันทร์) 
15.00 น. เดินทางกลับ ให้ท่านได้แวะช็อปปิ้งที่เมืองหาดใหญ่ 
19.00 น. เดินทางกลับ 
22.00 น. จบกิจกรรมของทัวร์ถ้ำภูผาเพชรและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม 
1.รถตู้ปรับอาอาศ /พร้อม ทีมงาน 
2.ของว่างและอาหารทุกมื้อรวม 5 มื้อ 
3.ที่พักแบบ รีสอทร์ท ห้องละ 2 ท่าน 
4.ค่าเรื่อล่องแก่ง ค่าเข้าถ้ำภูผาเพชร 
5.ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท ( กรุณา ส่งชื่อ ผู้เดินทางก่อนวันเดินทาง 3วัน ) 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
(รับเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

อัตรานี้รวม 
- ค่ารถตามโปรแกรม 
- ค่าที่พัก 2 คืน 
- ค่าอาหาร 7 มื้อ 
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว 
- ค่าไกด์ / Staff 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว

-----------------------------------

การจองทัวร์ถ้ำภูผาเพชร

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ถ้ำภูผาเพชร นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------