ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

ทัวร์นครศรีธรรมราช,วัดไอ้ไข่,ขนอม,หมู่บ้านคีรีวง,ล่องเรือชมโลมาสีชมพู,ถ้ำเขาวังทอง,หาดหินงาม,จุดชมวิวทะเลหมอกเขาศูนย์,อุทยานพระพุทธศาสนา,สวนตาสรรค์,สะพานบ้านศีรี,หนานหินท่าหา,ตลาดร้อยปีปากพนัง,สะพานไม้อ่าวเตล็ด,วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร,ขนอมแกรนด์แคนยอนโปรแกรมทัวร์ ขนอม - วัดไอ้ไข่ - คีรีวง - นครศรีธรรมราช (4 วัน 3 คืน)

วันเดินทาง

18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 

18.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดย รถตู้ปรับอากาศ

   

วันที่สอง 

07.00 น. เดินทางถึง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เชิญท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร

09.00 น. จากนั้นเชิญท่านไหว้พระทำบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้                      

10.00 น. ให้ท่านชม บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เรือนปั้นหยาแห่งนครศรีธรรมราช เรือนปั้นหยาอายุกว่า 108 ปีหลังนี้ สร้างขึ้นโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์" นายอำเภอเมืองกลาย  ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาในที่สุด เมื่อปีพ.ศ. 2482 ทว่าหลังจากนั้นได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 และต่อมาในภายหลังนายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้อีกครั้งฟื้นฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชมและศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง                     

11.00 น, เดินทางถึง วัดเจดีย์ไอ้ไข่ เชิญท่านไหว้ขอพรตามอัธยาศัย               

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารชายใหญ่ซีฟุ้ด (วิวติดทะเล)

13.30 น.เดินทางไปยัง ถ้ำเขาวังทอง

14.00 น. เดินทางถึง ถ้ำเขาวังทอง ถือว่าเป็นอันซีนหนึ่งเดียวในขนอม มีความสวยงามอย่างมาก บริเวณปากถ้ำเป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ของ ตำบลควนทอง ภายในถ้ำเป็นหินปูนผสมแร่เหล็ก ที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามมากมาย แผนผังของถ้ำแห่งนี้มีไม่มาก แค่เดินขึ้นตามบันไดปูนจากเชิงเขาขึ้นไปราว 300 ขั้น ก็จะถึงศาลาปากทางเข้า จากศาลาแห่งนี้จะมองเห็นทะเลทางฝั่งขนอม วันฟ้าใสอาจจะเห็นไปไกลถึงสมุยด้วยซ้ำ         

15.00 น.เดินทางไปยัง สวนตาสรรค์

15.20 น.เดินทางถึง สวนตาสรรค์ (สปาปลาในลำธารธรรมชาติ) เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ที่เปิดให้บริการเล่นน้ำและทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้า ถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลำธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมทำให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีฝูงปลาในลำธารแหวกว่ายจำนวนมาก               

16.30 น.เดินทางไปยังที่พัก

17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช" (4 ดาว / ติดชายหาดส่วนตัว / มีสระว่ายน้ำ)    

หรือพักที่ "บ้านศีวิไลซ์รีสอร์ท" (4 ดาว / ติดชายหาดส่วนตัว / มีสระว่ายน้ำ) 

17.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารฟองคลื่นซีฟู้ด (วิวติดทะเล)

22,00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท / โรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านคีรีวง

10.00 น. แวะถ่ายรูปที่ สะพานบ้านศีรี วงคลองท่าดี เป็นจุดชมวิวเอาไว้ถ่ายรูปกับป้ายของสะพาน                      

10.30 น. แวะชม จุดชมวิวบ้านคีรีวง อีกจุดหนึ่ง เป็นจุดชมวิวเอาไว้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ                      

11.30 น. เที่ยวชม กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติศีรีวง โดยทางกลุ่มได้พยายามศึกษา และนำภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่า มีการทดลองเป็นระยะเวลานานจนได้สูตรการย้อม ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ                      

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวลำงาคีรีวงริเวอร์

13.30 น.เที่ยวชม หนานหินท่าหา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นหนานหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันมีความสวยงาม เป็นลานหินแกรนิต บริเวณริมคลองท่าหา เหมาะสำหรับถ่ายรูปเช่น สะพานแขวน เล่นน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามตามธรรมชาติแห่งหนึ่งเลยที่เดียว                        

15.00 น.เดินทางไปยังที่พัก...ที่ขนอม

17.00 น. เดินทางถึงที่พักที่ "โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช" (4 ดาว / ติดชายหาดส่วนตัว / มีสระว่ายน้ำ)    

หรือพักที่ "บ้านศีวิไลซ์รีสอร์ท" (4 ดาว / ติดชายหาดส่วนตัว / มีสระว่ายน้ำ) 

17.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารคอเขาซีฟู้ด (วิวติดทะเล)

22,00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท / โรงแรม

08.00 น.นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 

08.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง "สะพานไม้อ่าวเตล็ด" 

09.00 น. เดินทางถึง สะพานไม้อ่าวเตล็ด แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม 

09.30 น. นำท่านลงเรือที่ ท่าเรือแหลมประทับ เพื่อพาท่าน ล่องเรือชมโลมาสีชมพู และชมเขาหินพับผ้า และ หลวงปู่ทวด ที่เกาะนุ้ยนอก ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็น แผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป ด้านบนมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลากหลายชนิด (โปรแกรมล่องเรือชมโลมาสีชมพูขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลมเป็นหลัก)        

11.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารจันผา (วิวติดทะเละ)

12.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์...

 

อัตราค่าบริการ: ดังนี้

- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง ตามโปรแกรม

2. ค่าที่พัก 2 คืน

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

-------------------------------------------------- 

 

 การจองทัวร์  

 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571  

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี  

 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์  

 

ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง  

 

---------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)  

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

------------------------------------------------------