ท่องเที่ยวนราธิวาส

ทัวร์นราธิวาส,ผานับดาว,น้ำตกปาโจ,อ่าวมะนาวมัสยิดวาดีลฮูเซ็นมัสยิด 300 ปี,หาดนราทัศน์,พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล,ศาลเจ้าแม่โก้วเล้งจี่,เขื่อนท่าพระยาสาย,วัดชลธาราสิงเห,ตลาดตาบานราธิวาสโปรแกรมทัวร์ปัตตานี-นราธิวาส (3 วัน 2 คืน)

วันแรก (นราธิวาส-ปัตตานี)

- ถึงสนามบินนราธิวาสด้วยสายการยิน แอร์ อันดามัน รถรับจากสนามบินมายังจังหวัดปัตตานี

- เข้าที่พักโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

- รับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารมุสลิมในโรงแรม

- ออกเดินทางมายังมัสยิดกรีอเซะ สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่กับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

- นำชมสุสาน พญาอินทรา (สุลต่านอิสมาแอล ซ่าห์) กษัตริย์พระองค์แรกที่นับถือศาสนาอิสลาม

- ชมหมู่บ้านดาโต๊ะ

* สุสานมีรโฮมตันหยง (สุสานหลวง)

* สุสานโต๊ะปาแย อนุสรณ์สถานแห่งความศักดิ์สิทธิ์

* มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดดารุลนาอีม) ซึ่งสร้างร่วมสมัยกับมัสยิดกรีอเซะ

- ชมเมืองเก่าจะบังติกอ

* กำแพงวังจะบังติกอ (วังของพระยาวิชิตภักดี)

* มัสยิดจะบังติกอ (มัสยิดรายา)

* สุสานโต๊ะอาเยาะ (สุสานเจ้าเมืองปัตตานี)

* หมู่บ้านช่างทองเหลืองในอดีต

- ชมมัสยิดกลางปัตตานีที่สวยงาม

- ชมวิวทิวทัศน์ บริเวณอ่าวปัตตานี "อ่าวประวัติศาสตร์ แห่งคาบสมุทรมลายู"

- เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง (ปัตตานี-อำเภอสายบุรี-นราธิวาส)

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

- ชมตลาดเช้ามุสลิมตามอัธยาศัย

- ออกเดินทางมายังวังยะหริ่ง

- ออกเดินทางมายังอำเภอสายบุรี เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ผ่านหาดมะรวด หาดราชรักษ์ หาดแฆแฆ

- ชมวังสายบุรี ของพระยาสุริยะสุนทร และวังพิพิธภักดี

- ชมหมู่บ้านปะเสยาวอ จังหวัดปัตตานี ที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ

- รับประทานาหารเที่ยงที่อำเภอสายบุรี

- ออกเดินทางมายังอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

- ชมหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน บ้านทอน จังหวัดนราธิวาสที่มีชื่อเสียง

  ในการต่อเรือกอและของจริง และเลือกซื้อเรือกอและจำลอง

- ออกเดินทางมายังมัสยิดตาโละมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อายุประมาณ 300 กว่าปี

  มีลักษณะเด่นคืออาคารทั้งหลังไม่ใช้ตะปู ก่อสร้างศิลปะไทยพื้นเมือง ผสมกับแบบจีนและมลายู ได้อย่างกลมกลืน

- รับประทานอาหารค่ำที่ร้านเจ๊ะกา อำเภอยี่งอ

- เข้าพักที่โรงแรมรอยัน ปริ้นเซส นราธิวาส

 

วันที่สาม (นราธิวาส - สนามบิน)

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

- รถรับจากโรงแรมมายังสนามบินนราธิวาส เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน แอร์ อันดามันฃ

 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

 

------------------------------------------------------------

 

การจองทัวร์

 

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

 

 

-------------------------------------------------------------

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)  

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected]

 

---------------------------------------------------------------