ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์บ้านอีต่องทัวร์บ้านอีต่อง (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง ระยะทางจากบริษัทลูกค้าถึงท่าม่วง 137 กม.โดยประมาณ

10.30 น. เดินทางถึง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี แวะให้ท่านได้ เที่ยวชมและไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ ภายในมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน

11.20 น. ออกเดินทางไปยังร้านอาหารแพริมเขื่อน วัดถ้ำเสือ ถึงแพริมเขื่อนระยะทางประมาณ 1 กม.โดยประมาณ

11.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารแพริมเขื่อน

12.30 น. เดินทางไปยัง อ.ทองผาภูมิ ระยะทางจากตัวเมืองกาญ ถึง บ่อน้ำพุร้อนหินดาด 135 กม.โดยประมาณ

14.30 น. จากนั้นพาท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายที่ บ่อน้ำพุร้อนหินดาด อยู่ห่างจากน้ำตกผาตาด ประมาณ 8 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง บังเอิญถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง

ระยะทางจากบ่อน้ำพุร้อนหินดาด ถึง น้ำตกผาตาด 8 กม.โดยประมาณโดยประมาณ

15.30 น. แวะเที่ยวชม น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอำเภอทองผาภูมิ น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ( ควรเตรียมเสื้อผ้าหรือสัมภาระสำหรับเล่นน้ำไว้ด้านนอกกระเป๋าเพื่อสะดวกในการหยิบ เพราะทางรถจะไม่เปิดห้องเก็บกระเป๋าให้นักท่องเที่ยว จะเปิดก้อต่อเมื่อรถได้ถึงที่พักแล้ว เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ ควรเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้น)

16.30 น. จากนั้นเดินทางไปยัง ที่พัก...ระยะทางจาก น้ำตกผาตาดถึงกระท่อมริมธาร 50 กม.โดยประมาณ

17.20 น. จากนั้นนำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “กระท่อมริมธาร” และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ รีสอร์ท

21.00 น. รับประทานข้าวต้มรอบดึก

20.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์บ้านอีต่องและราตรีสวัสดิ์ 
 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

09.00 น.ออกเดินทางโดย รถสองแถวท้องถิ่น ไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวตามเชิงเขา ไล่ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อน แวะให้ท่านได้ชม จุดชมวิวทางขึ้นเหมืองปิล็อค กม.15 ซึ่งจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้งฝั่งตะวันออก คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) และฝั่งตะวันตก คือ แนวเขาชายแดนไทย-พม่า ได้อย่างชัดเจน 

จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเนินกูดดอย และ เนินช้างเผือก ซึ่งอยู่ในเขตที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยที่จุดชมทั้ง 2 แห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ และภูช้างเผือกได้อย่างใกล้ชิดเต็มตา 

ขึ้นเขา ผ่านโค้งอ้อมเขาไปจนถึง หมู่บ้านอีต่อง (หมู่บ้าน 399 โค้ง) เป็นหมู่บ้านในขุนเขา ที่ยังคงสภาพเดิม ๆ สมัยทำเหมืองแร่ ที่นี่ท่านสามารถพบเห็นดอกไม้เมืองหนาวได้ตามถนนทั่วไปในหมู่บ้าน นับว่ายังเป็นบรรยากาศแบบชนบทที่ยังคงมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย 

จากนั้น บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารเจ๊ณี หลังอาหารชม ช่องเขาขาด หรือ จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ มีลักษณะเป็นช่องเขาที่มีถนนตัดผ่าน เชื่อมระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งพม่า ซึ่งในส่วนของฝั่งพม่า สามารถมองเห็นสถานีส่งก๊าซได้อย่างชัดเจน จากนั้นชม จุดชมวิวเนินเสาธง ที่มีเสาธงของสองประเทศยืนเด่นเป็นสง่าอยู่คู่กัน แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 

จากนั้นชมจุดชมวิวจุดสุดท้ายที่ เนิน ตชด.135 เป็นจุดชมวิวที่สูง และสวยที่สุดในบรรดาจุดชมวิวที่เราชมกันตลอดวัน มีชื่ออย่างเป็นทางการทหารว่า ฐานปฏิบัติการช้างศึก สามารถเห็นวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา และยิ่งหากอากาศดี ฟ้าใส จะเห็น เจดีย์กาลาเลอ่อง บนเทือกเขาในเขตพม่า และอาจมองได้ไกลจนถึงทะเลอันดามันของพม่าเลยทีเดียว 

15.00 น. เดินทางกลับที่พัก

16.00 น. ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ลานจัดเลี้ยงของรีสอร์ท สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะและสนุกสนานกับกิจกรรมเสริมที่ทางทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

21.00 น. รับประทานข้าวต้มรอบดึก

23.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์บ้านอีต่องและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท  

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก เดินทางไปยัง เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม

ระยะทางจากที่พัก ถึง เขื่อนวชิราลงกรณ์ 32 กม. โดยประมาณ

09.30 น. ออกเดินทางชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วย คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย อยู่เหนืออำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 6 กม. เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำที่ทองผาภูมิ

10.00 น. เดินทางไปยัง อ.ไทรโยค 

ระยะทางจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ ถึง ร้านอาหารแม่สมสอง 100 กม. โดยประมาณ

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารครัวแม่สมสอง

ระยะทางจาก ร้านอาหารแม่สมสอง ถึงอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 30 กม.  โดยประมาณ

13.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนา และวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน

14.00 น จบกิจกรรมทัวร์บ้านอีต่องและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป

- ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ และ Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

-----------------------------------

การจองทัวร์บ้านอีต่อง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์บ้านอีต่องนี้จัดทำโดย:

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

    --------------------------------------