ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย,แม่ฮ่องสอน,บ้านรักไทย,หมู่บ้านรักไทย,ล่องห่วงยางแม่น้ำปายโปรแกรมทัวร์ ปาย-แม่ฮ่องสอน (4 วัน 3 คืน)
วันแรก 
16.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย....เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
17.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ปาย – แม่ฮ่องสอน
วันที่สอง 
05.00 น. เดินทางถึงเชียงใหม่… 
05.30 น. แวะให้ ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะ ชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวดอยสูงอันดับ 3 โผล่เหนือทะเลหมอก รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1)        
09.00 น. นำท่านชมธรรมชาติที่ ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงาม และเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดแล้วในบรรดาถ้ำทั้งหมด ด้านหน้าต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 350 เมตร พร้อมคนนำทางและตะเกียงส่องทาง ภายใน โพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี   
11.00 น. นำท่านชม ถ้ำปลา เป็นถ้ำที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีธารน้ำไหลออกมาจากโพรงถ้ำใต้ภูเขา ด้านหน้าถ้ำเป็นวังน้ำ มีปลาพลวงตัวใหญ่ขนาด 1-2 ฟุตจำนวนหลายร้อยตัว ถ้ำปลาตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่สะงีซึ่งต้นน้ำอยู่ในประเทศพม่า มีสะพานเชือกเดินข้ามลำห้วย  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. เดินทางไปยัง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) 
15.00 น. เดินทางถึง ปางอุ๋ง เที่ยวชมวิวถ่ายรูป  
16.00 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พักที่ "หมู่บ้านไทยรักไทย" 
17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท" หรือ ระดับเดียวกัน 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
06.00 น. ตื่นแต่เช้านำท่าน ชมหมอก ทิวทัศน์ที่ สวยงามที่ ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท พร้อมเก็บภาพอันน่าประทับใจ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. หลังอาหารนำท่าน Check Out ลงจาก หมู่บ้านไทยรักไทย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน 
09.30 น. นำท่านชม ภูโคลน เป็นแหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดิน ที่มีความร้อนตั้งแต่ 60 - 140 องศาเซลเซียสเป็น โคลนเดือด บริสุทธิ์สีดำ ที่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีกลิ่นของกำมะถัน ซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์เราซึ่งมีเพียงแค่ 3 แห่งในโลก (ลูกค้าต้องการพอกหน้า พอกตัว ด้วยโคลน จ่ายค่าบริการเองนะครับ)    
11.00 น. นำท่านแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า จุดนี้เป็นเป็นลานจอดรถ สามารถจอดได้ทั้ง 2 ฝั่งของถนน จุดชมวิวเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองวิวถนนคดเคี้ยวที่สวยงาม (โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีที่จอดรถหรือไม่นะครับ)    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่านแวะชมและนมัสการไหว้พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป แบบเชียงแสน พระเศียร สามารถยกเปิดได้ ภายในเศียรกลวงมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา เป็นพระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ 500 ปี ชาวเมืองนับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์  
14.00 น. นำท่านชม ถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love (ตามรอยกอล์ฟ-ไมค์)  
15.00 น. นำท่าน สะพานสงครามโลก เป็นสะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกัน กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว  
16.00 น. เชิญท่าน“ล่องห่วงยางน้ำปาย” มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่กระแสน้ำ มีจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านแม่ฮี้ ต.เวียงเหนือ ล่องมาสิ้นสุดที่บ้านเวียงใต้ อำเภอปาย ท่ามกลางสายน้ำไหลใสเย็นฉ่ำ และรอยยิ้ม เสียงหัวเราะจากนักท่องเที่ยว โดย 2 ข้างทางจะมีบรรยากาศของ ทุ่งนา ป่าไม้ ขุนเขาเขียวขจี และวิถีริมน้ำของคนเมืองปาย ระหว่างทางจะมีแนวหาดทรายขาวให้แวะทำกิจกรรมหรือสังสรรค์ริมฝั่งน้ำ
17.30 น. สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “แฟมิลี่ เฮาส์ แอท ปาย รีสอร์ท” (ติดแม่น้ำปาย)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. นำท่านเลือกสินค้าและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินปาย ร้านต่างๆในถนนคนเดินมีเอกลักษณ์เฉพาะร้านค้าของแต่ละร้านไว้อย่างสวยงามและโดดเด่น อาทิ เช่น โปสเตอร์ที่ร้านมิตรไทย ชมดนตรีสดที่ร้านปายโพส เป็นต้น  
21.30 น. ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
08.00 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านสันติชล
09.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
10.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
11.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ต่อ) พร้อมแวะซื้อของฝากที่ “ทุ่งเกวียน” 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (2-3 ท่านต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
-----------------------------------
 การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
เลขที่บัญชี 4162562571 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล
อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
-------------------------------------
ทัวร์นี้จัดทำโดย: 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 081-4206260 (True)
เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/
Email Address: [email protected]
-------------------------------------