ทัวร์พิษณุโลก

ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ พิษณุโลก พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูหินร่องกล้า เปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น นำท่านชมดังนี้ ผาชูธง, ลานหินปุ่ม, และ ลานหินแตก, พิพิธภัณฑ์การสู้รบ, และโรงเรียนการเมืองการทหาร เป็นต้น 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก “เมาท์เท่นพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท หรือ เขาค้อรีสอร์ท” 
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท 
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็กและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
09.00 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ไร่ บี เอ็น ภายในไร่มีของจำหน่ายเช่นพืชผักและผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิด เช่น บรอคคอรี่ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่า อโวคาโด ลูกพลับ ผลไม้แปรรูปทั้งอบแห้ง กวน แช่อิ่ม และแยม รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด 
11.00 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ร้านกาแฟ รูท 12 เขาค้อ เป็นจุดศูนย์รวมร้านค้าหลากหลายรูปแบบ มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านตัวแทนขายสินค้าจากรีสอร์ทดังหลายแห่งบนเขาค้อหลังร้านวางมุมสบายๆ ไว้สำหรับจิบกาแฟ หรือช็อคโกแลตเย็น ซักแก้ว บราวนี่ นุ่มๆ ซักชิ้น ชมวิว ชิลๆ กับกาแฟกรุ่นๆ บนโต๊ะ กับทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายตา ที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้า 
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางไปยัง พิษณุโลก 
14.00 น. นำท่านเดินทางนมัสการ นมัสการพระพุทธชินราช เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก องค์พระ นั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพัตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น พระพุทธรุปที่สวยงามที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย 
15.00 น. หลังจากนั้นเที่ยวชม พิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวิพิมพ์ บูรณเขตต์ เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวโบราณ และเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องดักสัตว์ ตลอดจนเครื่องมือในการจับหนูและแมลงสาบ 
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก “ทรัพย์ไพรวัลย์สอร์ท” และพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร และ ราตรีสวัสดิ์
22.00 น. 
จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็กและราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
08.30 น. นำท่านเดินทางไปล่องแก่ง 
09.00 น. เริ่มต้นการ ล่องแก่งน้ำเข็ก ตื่นเต้น เร้าใจ กรี๊ดดดดด!!! ลั่นป่า … ทบทวนบริเวณน้ำนิ่งก่อนหลังจากนั้น สัมผัสแก่งท่าข้าม แก่งต้นไทร แก่งเวฟยาว แก่งพนาวัลย์ แก่งมรดกป่า แก่งปากยาง แก่งหินลาด แก่งวังตะเคียน ในระดับความยาก 1-3 สัมผัสความเร้าใจกับ แก่งสบยาง แก่งสวนรัชมังคลา พบกับความยิ่งใหญ่ที่แก่งซาง แก่งโสภารามที่มีเกลียวคลื่นที่ดุดัน แก่งดงสัก ตื่นเต้นไปกับแก่งนางคอยที่มีสายน้ำลดระดับเป็นชั้นน้ำตกสูงกว่า 2 เมตร สุดท้ายเร้าใจสุด ๆ กับ แก่งยาวที่มีความยาวกว่า 200 เมตร สายน้ำลดระดับลงเอียง 45 องศา ในระดับความยาก 3-5 ถึงจุดอำลาเรือยางที่ท่าน้ำวนธารา เฮลท์รีสอร์ท แอนด์สปา รับเครื่องดื่มแก้กระหาย ของว่างแก้หิว ก่อนพร้อมใจกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ป้าย " ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าฯคือผู้พิชิตลำน้ำเข็ก " 
11.00 น. เดินทางเปลี่ยนเสื้อผ้าที่รีสอร์ท หลังจากนั้นนำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. จบกิจกรรมของทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็กและเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ไม่เกิน 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ และ รถท้องถิ่น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าเข้าอุทยาน และ ค่ารถเข้าอุทยาน 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------