ทัวร์ปราจีนบุรี

ทัวร์ล่องแก่งหินเพิงทัวร์ล่องแก่งหินเพิง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

10.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่าน สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท หรือ วังตะพาบรีสอร์ท หรือ รีสอร์ทระดับเดียวกัน

11.00 น. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ แจ้งชื่อเข้าที่พักและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสบายๆพร้อมที่จะล่องแก่งหินเพิง (ควรเป็นกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะรัดส้น )

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 1)พร้อมชม VDO ศึกษาสภาพแก่งและรับฟังคำบรรยายเทคนิคการล่องแก่ง

13.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ทถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) ระยะทาง 8 กม. เริ่ม

เดินเท้าเข้าเขต อุทยานฯเริ่มจากแก่งวังไทร ผ่านเกาะแก่งต่างๆถึง แก่งหินเพิง ระยะทาง 2.5 กม. หลังพัก

เหนื่อยผ่อนคลายอิริยาบทแล้ว มาเริ่มต้นความมันกับการล่องแก่งหินเพิง แก่งที่มีความยิ่งใหญ่ งดงาม สมคำ

ร่ำลือ ด้วยความยากระดับ 4-5 ผ่าน แก่งวังผักหนามล้อม เข้าสู่ แก่งลูกเสือ แก่งที่มีความสนุกและยากรองมา

จากแก่งหินเพิง หลังจากช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้ว มาทดสอบกับการลอยคอล่องแก่งด้วยเสื้อชูชีพ ที่

แก่งวังยาว งานนี้เขาบอกมาว่าสะใจจริงๆ กลับขึ้นเรือเตรียมพร้อมลุยกับ แก่งวังไทร แก่งที่มีความคดเคี้ยว

และต้องใช้ทักษะการพายสูง ขึ้นฝั่งแวะพักเหนื่อยเติมพลังกับอาหารว่างแสนอร่อย เครื่องดื่มเย็นเฉียบแล้ว

เดินทางกลับรีสอร์ท

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท 

18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้งปาร์ตี้คาราโอเกะตามอัธยาศัย

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ล่องแก่งหินเพิงและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.30 น. จากนั้นให้ท่านได้เล่นกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืมกับ กิจกรรมรอกข้ามแม่น้ำใส

ใหญ่และการโรยตัวจากหอสูง 34 ฟุต ในความดูแลของทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพร้อมอุปกรณ์

นำเข้ามาตรฐานจากอเมริกา รับประกันว่ามันสะใจปลอดภัย 100%

*** ถ้าต้องการเล่นกิจกรรม Paint ball, BB Gun, และ ATV มีค่าบริการเพิ่มดังนี้ ***

        - กิจกรรม Paintball ท่าน 350 บาท (ภาคสนาม) ***

        - กิจกรรม BB-Gun ท่าน 50 บาท (เป้านิ่ง) ***

        - กิจกรรม ATV ท่าน 100 บาท (1 รอบ / 800 เมตร)***

11.00 น. จบกิจกรรมทัวร์ล่องแก่งหินเพิงและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย…โดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

-อัตราบริการดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 3 - 4 ต่อ ห้อง)

2. ค่าล่องเรือยาง

3. ค่าอาหาร 3 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์ล่องแก่งหินเพิง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ล่องแก่งหินเพิงนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------