ท่องเที่ยวสระบุรี

ทัวร์สระบุรี,มวกเหล็ก,สวนบิ๊กเต้,น้ำตกเจ็ดสาวน้อย,น้ำตกเจ็ดคต,ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค,อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย,ทุ่งดอกเก๊กฮวย,วัดถ้ำกระบอก,ฟาร์มสายทอง,เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า,ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล,วัดป่าสว่างบุญ,น้ำตกสามหลั่น,ไร่องุ่นภูนวพันธุ์,วัดพระพุทธบาทโปรแกรมทัวร์ สระบุรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

08.00 น. ออกเดินทางจาก ปทุมธานี มุ่งหน้าไปยัง อ.มวกเหล็ก-สระบุรี โดย รถมินิบัสปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่1) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง 

09.30 น. แวะให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านใร่กาแฟ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นั่งชิวอินไปกับบรรยากาศคลาสสิค ชมของเก่าของโบราณได้สัมผัสถึงวันวานยังหวานอยู่ สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพรับรองต้องชอบ เพราะมีมุมถ่ายภาพให้ได้โพสต์ท่าชิคหลายมุมเลยทีเดียว                                      

11.00 น. ให้ท่านได้ชม ตลาดหัวปลี  เป็นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมได้น่ารัก มีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ ให้ได้เดินช้อปกันเพลิน ๆ                                 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. แวะให้ท่านได้ชมถ่ายรูปที่ ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก                                  

13.00 น. นำทุกท่านแวะชม สวนเกษตร JPS ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้เข้าชมฟรี มีสวนดอกไม้สีสันสดใสละลานตาให้คุณได้มาหามุมถ่ายรูปสวยๆ กัน มาแล้วรับรองได้ภาพประทับใจกลับไปเป็นความทรงจำ                                                              

15.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ไร่กุสุมารีสอร์ท” (มีน้ำตกในรีสอร์ท) พร้อมเก็บสัมภาระ                

15.30 น. เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำตกภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม

08.30 น. เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำตกภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

09.30 น. เดินทางไปชม มวกเหล็ก ฮิลไซด์ เป็นที่เที่ยวหนึ่งเดียวในอำเภอมวกเหล็ก ที่ถูกตกแต่งด้วยสวนสวยในสไตล์หมู่บ้านฮอลแลนด์ อีกทั้งยังเป็นที่ถ่ายรูปในดินแดนแห่งขุนเขา ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของ ธรรมชาติแวดล้อมด้วยทิวเขาลำธาร และสายหมอกยามเช้า อากาศเย็นสบาย ด้วยเขตพื้นที่โอโซนอันดับ 7 ของโลก                               

11.00 น. แวะชม สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ เป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งนึ่งของมวกเหล็ก พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้ชมสวนดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลากสีสันอวดโฉมแบ่งบาน ละลานตา  โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปชมให้ไกลถึงภาคเหนือ ปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขา  บนพื้นที่กว่าร้อยไร่  มีให้ชมตลอดทั้งปี                                

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร                              

13.30 น. นำทุกท่านแวะชมและเล่นน้ำที่ น้ำตกสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก เข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก แต่มีถนนราดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง                        

15.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่าเดินทางที่พัก “ไร่กุสุมารีสอร์ท”             

15.30 น. เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำตกภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจาก

09.00 น. เดินทางแวะซื้อของฝากกลับบ้าน…                    

09.30 น. แวะไหว้พระที่ วัดป่าสว่างบุญ สิ่งที่โดดเด่นของวัด คือ มหาเจดีย์ที่นับรวมกันได้กว่า 500 ยอด มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญโดยจะมี ทั้งหมด 9 ชั้น    

11.00 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอย ประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่ง ตั้งอยู่บนเชิงเขา                             

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถมินิบัสปรับอากาศ

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3-4 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

------------------------------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

--------------------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

------------------------------------------------------