ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์

ทัวร์หาดบ้านกรูดทัวร์หาดบ้านกรูด (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ…เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
10.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯชมความงามของโลกใต้น้ำ สัตว์ น้ำ พืชน้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำ และการสาธิตการให้อาหารปลา เช่น ปลาฉลามกบ ปลากระเบน โดยนักประดาน้ำ 
11.30 น. เดินทางถึงที่พัก ศาลาไทย บีช รีสอร์ท ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink ที่รีสอร์ทจัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท 
14.00 น. นำท่านขึ้นเขาธงชัย นมัสการพระพุทธกิติสิริชัย ชมพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอันตระการตา พร้อมขอพรจาก เสด็จเตี่ย ณ ศาลกรมหลวงชุมพร ชมทัศนียภาพอันงดงามจากจุดชมวิวบนยอดเขาธงชัย 
16.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท และพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) กับอิ่มอร่อยกับอาหารทะเล สดใหม่ ดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นริมชายหาดบ้านกรูด สนุกสนานไปกับ ปาร์ตี้คาราโอเกะ พร้อม กิจกรรมเสริมจาก ทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์หาดบ้านกรูดและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท 
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะทะลุ 
09.00 น.เดินทางถึงท่าเรือรับคำแนะนำเรื่องการดำน้ำและการใช้อุปกรณ์ดำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือเกาะทะลุ 
09.30 น. ถึง เกาะทะลุ นำท่าน ดำน้ำชมความสวยงามของปะการังบริเวณเกาะทะลุและเกาะสังข์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลท่านตลอดการดำน้ำ 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 .น นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักที่ “ศาลาไทย บีชรีสอร์ท” 
14.00 น.หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน (กิจกรรม Walk Rally จะมีให้ประมาณ 10 ฐาน) 
15.00 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Walk Rally ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน; 
16.30 น. จบกิจกรรม Walk Rally 
17.00 น. และพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์หาดบ้านกรูดและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท 
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก และเดินทางสู่อำเภอหัวหิน 
08.00 น. เดินทางสู่อำเภอหัวหิน 
10.00 น. แวะให้ท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารหัวหิน 
13.00 น. นำทุกท่านช็อบปิ้งกันที่ เพลินวาน เป็นศูนย์รวมความสุขสถานที่ซึ่งหยุดเวลาในอดีตไว้เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวีถีหัวหินกาลก่อน สู่กาลปัจจุบัน 
14.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะ ซื้อของฝากร้านแม่กิมเล้ง 
18.00 น. จบกิจกรรมทัวร์หาดบ้านกรูดและราตรีสวัสดิ์ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 


อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 
ราคานี้รวม; 
1. ค่าที่พัก 2 คืน 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. ค่าเรือดำน้ำดูปะกัง พร้อมอุปกรณ์ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท 
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะ 
6. ค่ากิจกรรม Walk Rally และวิทยากร พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละฐาน 
7 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
8. ค่าไกด์และ Staff 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์หาดบ้านกรูด

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์หาดบ้านกรูด นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------