ทัวร์สตูล

ทัวร์เกาะตะรุเตาทัวร์เกาะตะรุเตา ( 3 วัน 2 คืน) 


วันแรก (ปากบารา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ) 
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่..เกาะตะรุเตา 
11.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะตะรุเตา โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ 
12.00 น. ถึงเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. นำท่านเดินทางชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามตระการตา ณ ถ้ำจระเข้ 
14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่อ่าวพันเตมะละกา นำท่านเข้าสู่ศูนย์นิทรรศการ พร้อม นมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา 
15.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
16.30 น. ถึง..เกาะหลีเป๊ะ นำท่านสู่ที่พัก 
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เกาะตะรุเตาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง (เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-ราวี-จาบัง-หินงาม) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. ออกท่องทะเล หมู่เกาะดง-หินซ้อน นำท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสนานาชีวิตใต้ท้องทะเลสีครามอย่างจุใจ 
10.30 น. นำท่านชมปะการัง และเล่นน้ำกับหมู่ปลาการ์ตูน ณ หาดทรายขาว-เกาะราวี 
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน บนเรือ/บนหาด 
12.30 น. เดินทางชมความสวยงามของปะการังอ่อนเจ็ดสี ณ ร่องน้ำจาบัง 
14.00 น. นำท่านชมหาดหินดำอันสวยงาม และมีที่เดียวในประเทศ ณ เกาะหินงาม 
15.00 น. สนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง อีกครั้งหนึ่ง ณ เกาะหินขาว 
16.30 น. เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะตะรุเตาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (หลีเป๊ะ-ปากบารา) 
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 
10.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
12.30 น. จบกิจกรรมทัวร์เกาะตะรุเตาและถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท ต่อ ท่าน 
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ และนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2.ค่าห้องพัก 2 คืน (ห้องพัดลมห้องละ 2 ท่าน / ห้องแอร์เพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน) 
3.ค่าอาหารรวม 6 มื้อ 
4ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง 
5. ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน 
6..ค่าไกด์นำเที่ยว และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก 
7ค่าประกันภัยการเดินทาง 
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะตะรุเตา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะตะรุเตา นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------