ทัวร์เกาะพงัน

ทัวร์เกาะพงัน,ฟูลมูลปาร์ตี้เกาะพงัน,Full Moon Party Koh Phangangทัวร์เกาะพงัน - Full Moon Party Koh Phangang (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 

11.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินสุราษฯ (ให้จอง Flight บินจากดอนเมือง 09.45 น. ของสายการบินแอร์เอเชีย และเครื่องจะมาถึง สนามบินสุราษฯ 11.00 น.) 

11.30 น. รถตู้ปรับอากาศส่งทุกท่านที่ ท่าเรือท่าเรือดอนสัก

12.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารป้าทิ้ง (ท่าเรือดอนสัก)

14.00 น. นำคณะลงเรือ ราชาเฟอร์รี่ Ferry เพื่อเดินทางไปนัง เกาะพงัน

16.30 น. เดินทางถึง เกาะพงัน นำทางเดินทางสู่ที่พักที่ The Cosy Koh Phangan

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  

18.30 น. จากนั้นเรานำท่านเข้าสู่โหมดปาร์ตี้งานฟูลมูลปาร์ตี้ (Full Moon Party Koh Phangang)เชิญท่านสนุกสนานกับงานตามอัธยาศัย

24.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. นำท่านขึ้นเรือ ราชาเฟอร์รี่ Ferry เพื่อเดินทางกลับไปยังฝั่งที่ ท่าเรือลิปะน้อยเกาะสมุย พร้อมบริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) แบบข้าวกล่องบนเรือ...

13.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือลิปะน้อยเกาะสมุย รถตู้ปรับอากาศ รับท่านและนำท่านพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รอบเกาะสมุย อาทิเช่น 

- สักการะวัดหลวงพ่อแดง เพื่อเป็นสิริมงคล ในการมาเยือนสมุย 

- หินตาหินยาย และขึ้นจุดชมวิว ของเกาะสมุย ชมทัศนียภาพที่งดงาม

- สักการะพระใหญ่

-น้ำตกหน้าเมือง

15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมไอบิสสมุยบ่อผุด (ibis Samui Bophut hotel) 

16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

19.30 น. เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรม 

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

08.30 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านที่รีสอร์ท

09.00 น. นำท่านลงเรือสำราญของ “ไฮซ๊ย์ทัวร์” ออกเดินทางสู่ อช.หมู่เกาะอ่างทอง 

10.00 น. เดินทางถึงเขต อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน "ถ้ำบัวโบก" จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) แบบข้าวกล่องบนเรือ

12.30 น. ชม ปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่ “เกาะแม่เกาะ” เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง จากนั้นก็เข้าชม “ทะเลโน” และสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย

14.00 น. ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ 

15.00 น. เชิญท่านขึ้น เรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อข้ามไปยังฝั่งที่ ท่าเรือดอนสัก

16.30 น. เดินทางถึงฝั่งที่ ท่าเรือดอนสัก 

17.00 น. รถตู้ปรับอากาศส่งทุกท่านที่ สนามบินสุราษฯ (ให้จอง Flight บินจากสุราษฯ 19.45 น. ของสายการบินแอร์เอเชีย และเครื่องจะไปถึง สนามบินดอนเมือง 20.55 น.) 

 

หมายเหตุ: 

ปฏิทิน ฟูลมูน 2020

– วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

– วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

– วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

– วันอังคารที่ 7 เมษายน 2020

– วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2020

– วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020

– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020

– วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020

– วันพุธที่ 2 กันยายน 2020

– วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020

– วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020

– วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020

– วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2020 (วันคริสต์มาส)

– วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020

– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 (วันปีใหม่)

-------------------------------------------------- 

 อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเรือตามโปรแกรม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

ขอบคุณครับ / เอจิเลนต์ ทัวร์ 

--------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

----------------------------------------------------