ทัวร์ตราด

ทัวร์เกาะเหลายาทัวร์เกาะเหลายา (3 วัน 2 คืน)


วันแรก 
08.00 น . พร้อมกันที่จุดนัดพบท่าเรือกรมหลวงชุมพร ( แหลมงอบ ) 
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะเหลายาด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island 
10.30 น. ถึงเกาะเหลายา พักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) 
13.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ 
ดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าหาด ( ฟรีอุปกรณ์ ) 
พายเรือคายักท้องกระจก ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
นั่งเรือชมบริเวณรอบๆเกาะ ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
ตกปลา ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
บริการอาหารว่างช่วงบ่าย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ( หากท่านใดต้องการทำกิจกรรมตกหมึก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เกาะเหลายาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) 
11.00 น. ออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะหวาย ( ฟรีอุปกรณ์ ) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่เกาะเหลายา 
14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (5) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะเหลายาและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) 
10.00 น. เช็คเอ้าท์ 
10.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเหลายา ด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island 
12.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวงชุมพร เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
22.00 น. จบกิจกรรม
ทัวร์เกาะเหลายา

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะเหลายา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะเหลายานี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------