ทัวร์นครนายก

ทัวร์แอดเวนเจอร์ จปร.ทัวร์แอดเวนเจอร์ จปร. (1 วัน) 


06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่จังหวัด นครนายกโดยรถตู้ปรับอากาศเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวก 
09.00 น. ชมโบราณสถานดงละคร ศิลปะสมัยขอมโบราณ รื่นรมย์กับบรรยากาศไม้ และสวนผลไม้รอบ ๆ จากนั้นแวะเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน สตรีสันคูเมือง ชมและชิมผลไม้แช่อิ่ม อบแห้ง ปราศจากสารเจือปน เช่น มะม่วง,มะปราง,มะเฟือง 
11.00 น. ถึงถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า "เขตทหารยินดีต้อนรับ" สักการะ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ ชมพิพิธภัณฑ์ 100 ปี เรียนรู้เรื่องราวของทหารทั้งเครื่องแบบ,เครื่องหมายยศ,อาวุธยุทโธปกรณ์ ร่วม กิจกรรมวัดใจคนกล้าท้าพิสูจน์คนจริง ตามฐานผจญภัยเช่น โรยตัวจากหน้าผาจำลองเลื่อนข้ามลำน้ำ พายเรือแคนู โดดหอ 34 ฟุต 
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารครัวริมคลอง 
13.30 น. นำทุกท่านเดินทางไปยังจุดปล่อย ล่องแก่งเรือยาง ที่เขื่อนขุนดานปราการชลในเส้นแม่น้ำนครนายกใช้เวลาล่องแก่ง 1.30 ช.ม ลูกทัวร์สามารถลงเล่นน้ำที่แก่งสามชั้น ได้ตามอัธยาศัย 
15.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง และนำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
16.30 น. เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.00 น. จบกิจกรรมทัวร์แอดเวนเจอร์ จปร.และเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
(ราคาดังกล่าวการังตีลูกทัวร์ที่ 20 ท่านขึ้นไป) 
ราคานี้รวม; 
1. ค่าที่พัก 1 คืน 
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์, ล่องแก่ง, ขับรถ ATVs, Paint Balls 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
7. ค่าไกด์และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์แอดเวนเจอร์ จปร.

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์แอดเวนเจอร์ จปร. นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------