ทัวร์จันทบุรี

ทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรีทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรี (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน มุ่งหน้าสู่ จันทบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.00 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเที่ยวชม โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก เป็นสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก 
11.00 น. เดินทางไปยัง อ.แหลมสิงห์ 
12.00 น. เดินทางถึง "บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์" 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
13.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
15.00 น. นำท่านออกเดินทางเพื่อไปทำ กิจกรรมล่องแพ และเพลิดเพลินกับการดูเหยี่ยว แบบชิวๆ 
17.00 น. จบกิจกรรมเดินทางกลับโฮมสเตย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรีและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่บ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ (อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์) 
08.30 น. พักผ่อนเล่นกิจกรรมทางน้ำที่โฮมสเตย์ตามอัธยาศัยเช่น เรือถีบ, ห่วงยาง 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากบ้านน้ำอิงโฮมสเตย์ 
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โอเอซีสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาที่ใหญ่ที่สุดของไทย พบกับความน่ารักของโลมาพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์ หัวบาตรและปากขวด ที่จะมาแสดงโชว์ความสามารถให้ชม นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับพี่เบิ้ม โลมาสีชมพูแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย เช่น ให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนนมปลาคราฟ สปาปลา ปั่นเรือโลมา ฯลฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารนทีของโอเอซีสซีเวิลด์ 
13.00 น. เดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกพลิ้ว ชมความสวยงามของ นํ้าตกพลิ้ว และธรรมชาติที่เขียวขจี พร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารปลาพลวงหินที่มีอยู่นับร้อยตัวในทุกชั้นของนํ้าตกพลิ้วตามอัธยาศัย 
15.00 น. จบกิจกรรมทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรีและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...พร้อม แวะซื้อของฝาก 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน และ รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-----------------------------------

การจองทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรี 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์โฮมสเตย์จันทบุรีนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------