ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ประจวบคีรีขันธ์

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ถ้ำเจ้าพระยาทัวร์ถ้ำเจ้าพระยา
 (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ปราณบุรี พร้อม บริการอาหารเช้าแบบปิกนิกบนรถ (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
10.30 น. นำทุกท่านแวะไหว้พระที่ วัดเขากะโหลก และ แวะมาชม ชายหาดเขากะโหลก เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีพระวิหารสีทองอร่ามตาและลวดลายของพระวิหารและกำแพงที่รายล้อมสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นสงบ 
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่โอเอ็กซีฟู้ดปากน้ำปราณ 
13.00 น. หลังจากนั้นพาทุกท่านไป วนอุทยานปราณบุรี เพื่อพาท่าน ศึกษาเส้นธรรมชาติ ของป่าชายเลนในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนารถ 
14.00 น. นำทุกท่านยัง อ.กุยบุรี 
15.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับฟังคำแนะนำและเตรียมตัวชมช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
15.30 น. นำท่าน ทำกิจกรรมชมช้างป่าและกระทิงที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สำหรับช้างป่ามีโอกาสพบสูงในช่วงหน้าแล้ง จะลงมาอาบน้ำ กินน้ำกันที่บ่อต่าง ๆ ในเขตหน่วยป่ายาง การชม เราจะต้องปฏิบัติตามกติกาเคร่งครัดและไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์ป่า รวมทั้งความปลอดภัยของพวกเราด้วยนะครับ (โอกาสพบประมาณ 80%, และพบประมาณ 50% เห็นฝูงใหญ่กว่า 5 ตัวขึ้นไป) 
16.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “กุยบุรีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท” (มีสระว่ายน้ำ / ติดชายหาดส่วนตัว) 
17.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารทรายแก้วซีฟุ้ด 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์ถ้ำเจ้าพระยาและราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
09.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
10.30 หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือคลองเขาแดง คลองเขาแดงเป็นคลองสายสั้นๆ สามารถแล่นเรือชมวิวทิวทัศน์เขาแดงซึ่งเป็นภูเขาหินปูนส่วนหนึ่งของเทือกเขาสามร้อยยอด และสภาพสิ่งมีชีวิตริมน้ำ เช่น นกกระยาง ปลาตีน ปูก้ามดาบ ลิงแสมหรือค่างแว่น และภูเขาหินรูปร่างแปลกตาคล้ายจระเข้กำลังปีนผา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารหาดถ้ำไทรซีฟุ๊ด 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมถ้ำเจ้าพระยา
15.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “กุยบุรีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท” (มีสระว่ายน้ำ / ติดชายหาดส่วนตัว) 
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมต่างของบริษัท โดยมีวิทยากรจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ ดำเนินงานตลอดจบงานเลี้ยง 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ถ้ำเจ้าพระยาและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม 
09.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม 
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม เดอะ เวเนเซีย หัวหิน นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ แห่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จำลองเวนิส ประเทศอิตาลี มาไว้ที่เมืองไทย จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสัมผัสความเป็นเวนิสได้เป็นอย่างดี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวเม็ดทรายซีฟู้ด 
13.30 น. นำท่านแวะถ่ายรูปและซื้อของฝากที่ "พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม" สะดุดตากับตึกสีสันสดใสด้วยสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี ผสมผสานกลิ่นไอสไตล์ยุโรป ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว 
14.30 น. จบกิจกรรมทัวร์ถ้ำเจ้าพระยาและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ.... 


อัตราค่าบริการ: xxxx 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend) 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

-----------------------------------

การจองทัวร์ถ้ำเจ้าพระยา

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ถ้ำเจ้าพระยา นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------