ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กาญจนบุรี

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทองผาภูมิทัวร์ทองผาภูมิ (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
05.00 น. รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง 
07.00 น. แวะให้ทุกท่านทานอาหารเช้าตามอัธยาศัยที่ อำเภอบ้านโป่ง 
09.00 น. แวะชม น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอำเภอทองผาภูมิ น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น จากนั้นพาท่านไปแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายที่ :)้ำพุร้อนหินดาด อยู่ห่างจากน้ำตกผาตาด ประมาณ 6 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง บังเอิญถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อกันว่าน้ำแร่จาก:)้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา โรคไขข้ออักเสบ 
10.30 น. ออกเดินทางชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วย 
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย อยู่เหนืออำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 6 กม. เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำที่ทองผาภูมิ 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่เขื่อนเขาแหลม 
12.30 น . นำทุกท่านเดินทางไปชม เหมืองปิล็อก ตั้งอยู่ในตำบลปิล็อก ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร ที่นี่เคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุก วุลเฟรม กันมากบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอากาศดีโดยเฉพาะฤดูหนาว สามารถชมทัศนียภาพทะเลอันดามันที่จุดชมวิวไทย-พม่า 
17.00 น. ออกเดินทางเข้าที่พักที่ “ดอนคำรีสอร์ท” 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม 
22.00 น. จบทัวร์ทองผาภูมิ ของวันแรกและราตรีสวัสดิ์ผักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวออกเดินทางไปยัง สะพานมอญ 
06.30 น. พาท่านไปเดินชมวิถีชีวิตของชาวมอญ พร้อมบรรยากาศดีๆ ที่ สะพานมอญ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 
09.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพเปียก (แพไม่ไผ่) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ อยู่ท้องที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี แนวที่ตั้งเจดีย์ทั้ง 3 องค์ จะเรียงกันจากด้านทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตก องค์ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกอยู่ในเขตแดนของฝ่ายไทย และองค์ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกอยู่ในเขตแดนฝ่ายพม่า สำหรับองค์กลางตั้งอยู่บนเส้นแบ่งพรมแดน ไทย – พม่า 
15.30 น. จากนั้นพาท่านออกเดินทางไปยัง วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะ งดงามด้วยศิลปะแบบพม่า 
16.30 น. เดินทางเข้าที่พักที่ “ดอนคำรีสอร์ท” 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
20.00 น. เชิญทุกท่านร่วมทำ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มความสามัคคีในบริษัท 
22.00 น. จบทัวร์ทองผาภูมิของวันที่สองและราตรีสวัสดิ์ผักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) 
08.00 น. ออกเดินทางไป น้ำตกเกริงกระเวีย พร้อมชมน้ำตกเกริงกระเวียแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวกาญจนบุรี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงาม สูงประมาณ 5 ม. มีน้ำตลอดปี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร ภาพยนตร์ 
15.00 น. และเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
17.00 น. จบทัวร์ทองผาภูมิและเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXXบาท ต่อ ท่าน 

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม : 
1. รถรถตู้ปรับอากาศ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (ดอนคำรีสอร์ท) 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าล่องแพ 
5. ค่าดนตรีคาราโอเกะและ Soft drink 
6. ค่ากิจกรรมสันทนาการ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 100,000 บาท 
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

-----------------------------------

การจองทัวร์ทองผาภูมิ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ทองผาภูมิ นี้จัดทำ: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  --------------------------------------