ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,นครศรีธรรมราช

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ศีรีวงทัวร์ศีรีวง
 (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
19.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ นครศรีธรรมราช พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

วันที่สอง 
07.00 น. เดินทางถึง นครศรีธรรมราช แวะให้ท่านล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น . หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปพักผ่อนและเล่นน้ำที่ "ชายหาดขนอม" 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. นำท่านเดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล" หรือ "ระเบียงทรายรีสอร์ท" 
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายโรงแรม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์ศีรีวงและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
โปรแกรม1 (โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัคดูโลมา-นมัสการหลวงปู่ทวด-บ่อน้ำจืดกลางทะเล) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง "อ่าวเตล็ด" 
08.30 น. นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัค หยอกล้อโลมาสีชมพูในอ่าวเตล็ดตระการตา แนวหินดินดานที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกสลับลับกับชั้นหินปูนที่ได้รับ การขนานนามว่า Pancack Rock เมืองไทย 
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านนมัสการหลวงปู่ทวด ณ เกาะนุ้ยนอก พิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเล Unseen in Thailand 
12.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม "ถ้ำเขาวังทอง" 
16.00 น . นำทุกท่านเดินทางกลับสู่"โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล"หรือ "ระเบียงทรายรีสอร์ท" 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์ศีรีวงและราตรีสวัสดิ์ 

โปรแกรม 2 (โปรแกรมทัวร์ดำน้ำดูปะการัง-ปลาสวยงาม-เกาะราบ-เกาะแตน) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง "ท่าเรือขนอม" 
08.30 น. จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิถีชาวประมง ชมโรงไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าช ปตท.มุ่งสู่เกาะแตน 
10.00 น. เชิญท่านสัมผัสกับความสวยงามใต้ท้องทะเล ณ เกาะแตน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 น. จากนั้นนำท่านล่องเรือต่อไปยังเกาะราบ จุดดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ หรือสนุกกับการตกปลา 
14.30 น. จบกิจกรรมนำท่านนั่งเรือมุ่งหน้ากลับสู่ฝั่ง... 
16.00 น . นำทุกท่านเดินทางกลับสู่"โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล" 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 
หมายเหตุ : ท่านสามารสามารถเลือกโปรแกรมของวันที่สามเป็นโปรแกรมที่ 1 หรือ เป็นโปรแกรมที่ 2 ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม 
08.30 น. นมัสการพระบรมธาตุยอดทอง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานที่ สะท้อนตำนานดินแดนสุวรรณภูมิได้อย่างดีร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นการสักการะ ขอพรพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมือง หรือเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากเมืองนคร 
09.30 น. เดินทางสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งเขาหลวงหมู่บ้านคีรีวงชุมชน เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี หมู่บ้านรางวัล "ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" (Thailand Tourism Award) ประจำปี 2541ประเภทเมืองและชุมชน ชมสินค้า OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อม และเรียนรู้กระบวนการทำสบู่จากพืชพันธุ์ธรรมชาติ 
10.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกลับ 
12.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
10.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ต่อ) 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
19.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ต่อ) 
23.00 น. จบกิจกรรมทัวร์ศีรีวงและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง) 
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเรือกิจกรรมทางทะเล พายเรือคายัค/ ดำน้ำ 
5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น/ ชูชีพ/ อุปกรณ์ตกปลา 
6. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาด้วย 
1.ชุดเสื้อกางเกง รองเท้า ที่รัดกุมเหมาะสมกับกิจกรรมในทะเล 
2.ผ้าเช็ดตัว, ครีมกันแดด,หมวกกันแดด , ของใช้ส่วนตัว, เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน 
3.ยาประจำตัว(ถ้ามีโรคประจำตัว) 
4.อื่นๆ 

-----------------------------------

การจองทัวร์ศีรีวง 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์ศีรีวงนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------