ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,มุกดาหาร

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สะหวันนะเขต,แขวงสะหวันนะเขต,สปป.ลาวทัวร์แขวงสะหวันนะเขต
 (2 วัน 1 คืน) 


วันแรก 
09.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 
- ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 
- เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 
- ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 
- ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 
- ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 
16.00 น. - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 
18.00 น. - นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) 
18.00 น. - รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2)ที่สวนอาหาร 
19.00 น. - สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและชมการแสดงโชว์พื้นเมือง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
22.00 น. - จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์แขวงสะหวันนะเขตและตรีสวัสดิ์

วันที่สอง 
09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
- แวะซื้อและชมสินค้าที่ร้านโอท้อปลาว 
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)ที่ร้านอาหาร 
- เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…
แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน…ส่งและลาทุกท่าน… 

จบกิจกรรมทัวร์แขวงสะหวันนะเขต

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง) 
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง 

เอกสารที่ต้องใช้ 
1. ชื่อ-สกุล พร้อมเลขประชาชน 13 หลัก 
2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 

----------------------------------

การจองทัวร์แขวงสะหวันนะเขต

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์แขวงสะหวันนะเขต นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------