ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,กระบี่

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,หาดถ้ำพระนางทัวร์หาดถ้ำพระนาง
 (4 วัน 3 คืน)


วันแรก 

11.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินหาดใหญ่ 

11.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ กระบี่

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร

18.00 น. เดินทางถึง กระบี่ นำท่าน Check In เข้าสู่ห้องพักที่ “อ่าวนางบุรีรีสอร์ท ” หรือระดับเดียวกัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

20.00 น.จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์หาดถ้ำพระนาง

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท

08.30 น. รถตู้ปรับอากาศรับจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่ หาดอ่าวนาง-หาดนพรัตน์ธารา

09.00 น.เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือหางยาว นำท่านท่องทะเลกระบี่ หาดถ้ำพระนาง สักการะ ศาลพระนางศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผา อ่าวไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ถ่ายรูปกับ เกาะไก่ เกาะหินปูนที่เป็นสัญลักษณ์ทางทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เกิดเป็นสันทรายธรรมชาติที่สวยงาม

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) แบบปิกนิกที่เกาะปอดะ 

12.00 น. หลังอาหารเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

13.00 น. เดินทางกลับฝั่ง…

14.00 น. แวะให้ท่านได้นมัสการและไหว้พระที่ วัดถ้ำเสือ เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง บริเวณวัดมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่นับว่ากว้างใหญ่ทีเดียว ประกอบไปด้วยสวนป่าอายุนับร้อย ๆ ปี มีบรรยากาศร่มรื่น เนื่องจากมีหุบเขาล้อมรอบ มีเพิงผาและถ้ำต่าง ๆ อยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งก็มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น

16.00 น. เดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ปากเมงรีสอร์ท” หรือระดับเดียวกัน

18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

21.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์หาดถ้ำพระนาง

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

07.00 น. หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง

09.30 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อไปชม ความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) แบบปิกนิกบนเรือ

13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรังและเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร จากนั้นนำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ใน ทะเลตรัง พบกับครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า และชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ปะการังเจ็ดสีที่ เกาะเชือกหนึ่งเดียวในท้องทะลตรัง

16.30 น. เดินทางกลับเข้าพักที่ “โรงแรมธรรมรินทร์” หรือระดับเดียวกัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์หาดถ้ำพระนาง

 

วันที่สี่ (22-เม.ย.-56)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักโรงแรม

07.30 น. จบกิจกรรมของทัวร์หาดถ้ำพระนางและเดินทางส่งท่านที่จุดมุ่งหมาย

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ XXXX บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ไม่เกิน 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม

2. ค่าที่พัก 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

3. ค่าเรือดำน้ำตามโปรแกรม

4. ค่าอาหาร 9 มื้อ

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทางกรณีใช้รถของบริษัททัวร์เท่านั้น

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-------------------------------------------- 

การจองทัวร์หาดถ้ำพระนาง

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

--------------------------------------------- 

ทัวร์หาดถ้ำพระนาง นี้จัดทำโดย: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 
 
---------------------------------------------