ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เพชรบูรณ์

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ



โปรแกรมทัวร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - เขาค้อ - ภูทับเบิก (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอเจนท์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
05.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ เขาค้อ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) รถระหว่างเดินทาง
09.30 แวะให้ท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี และเขมรตามลำดับ รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี
10.30 น. เดินทางไปยัง อ.เขาค้อ
12.00 น. แวะให้ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
14.30 น. พาท่านชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่
15.30 น. ชม จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า
16.30 น. นำท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท
17.30 น. นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “BreeZe HiLL Khao Kho”
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.30 น. เดินทางไปทำบุญที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษญานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล
09.00 น. แวะให้ท่านชมวิวที่ Pino Latte (พีโน่ ลาเต้) นี้ เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนถนนสาย 12 ซึ่งอยู่ใกล้กับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ค่ะ และตรงจุดที่ตั้งของร้านนี้เป็นอีกจุดชมวิวเข้าค้อที่สวยมากๆ เพราะจะมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไกลๆ (ค่ากาแฟจ่ายเองนะครับ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. แวะชมวิวที่ Route 12 (รูท 12) เป็นร้านกาแฟเก๋ๆ ใกล้เขาค้อ ที่เปิดอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก หล่มสัก ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 95 บรรยากาศร้านตกแต่งแบบย้อนยุค (Retro) คล้ายปั๊มน้ำมันในต่างประเทศ ในร้านจะมีของสะสม ของเก่าเช่นมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่า คลาสสิค ให้ได้ชม ได้ถ่ายรูปกัน
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “โดมสเตย์โค้งเลข3ภูทับเบิก” หรือ ที่พักอื่นๆ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
05.30 น. เดินทางไปชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวบนภูทับเบิก จุดชมวิวบนภูทับเบิกตั้งอยู่บนดอยที่เป็นจุดชมวิวสูงที่สุด ไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพ พอเกิดทะเลหมอก ก็จะเป็นทะเลหมอกอ้วนๆๆ และเกิดภาพอลังการงานสร้าง
07.30 น. เดินทางไปแวะจุดชมวิวผาหัวสิงห์ภูทับเบิก จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ของภูทับเบิก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในช่วงเวลานี้ ด้วยความสูงและวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นภูทับเบิกแบบ 360 องศา ทำให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆ กันแบบไม่อั้น
09.00 น. กลับไปรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โดมสเตย์โค้งเลข3ภูทับเบิก
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท
11.00 น. แวะสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง พระรูปทำด้วยโลหะในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น พ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) ผู้ทรงร่วมสถาปนาราชอาณาจักรสุโขทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 1800
12.30 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยมื้อนี้ลูกค้าจ่ายเองนะครับ
13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ…และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

---------------------------------------------------------