ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ระยอง

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันใน,มันกลาง,เกาะทะลุทัวร์เกาะมันใน-มันกลาง-เกาะทะลุ
 (2 วัน 1 คืน)

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดระยอง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

10.30 น. เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวไข่ ออกเดินทางโดย เรือใหญ่ท่องเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพสำหรับผู้ร่วมเดินทาง นำท่านสู่ เกาะมันใน  (แวะเอาข้าวกล่องขึ้นเรือที่ร้านอาหารต้นกระบกก่อนนะ)

11.30 น. นำท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุบาลเต่าทะเล เยี่ยมชมบ่อเต่าทะเลในธรรมชาติริมทะเล พร้อมให้อาหารเต่า ซึ่งมีสะพานทอดออกไปในทะเล ในบรรยากาศที่สวยงาม 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะมันใน 

*** บริการปลอกแตงโม กับ สับปะรด ให้ลูกค้าบนเรือด้วยนะ / พร้อมกับของว่าง และ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ***

*** เรือมีบริการน้ำดื่มกับน้ำแข็งให้ พร้อมอุปกรณ์สน๊อกเกิ้ล ***

13.30 น. นำท่านเดินทางไปที่ เกาะมันกลาง พร้อม กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ( โดยสน๊อกเกิ้ล ) ซึ่งเป็นแหล่งปะการัง ปลาสวยงามเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดระยอง 

15.30 น. นำท่านกลับขึ้นฝั่ง...

16.00 น. นำท่านเดินทางไปยังที่พัก…

16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” (ติดชายหาด) หรือ ระดับเดียวกัน พร้อมเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้คาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เกาะมันใน-มันกลาง-เกาะทะลุและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท 

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท 

09.30 น. เดินทางไปชม“ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง” ป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ ทุ่งโปรงทองมิใช่เพียงแค่แหล่งหาปู กุ้ง หรือหอยของชาวบ้านที่นั้นเท่านั้น เพราะได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ปากน้ำประแส

10.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชม โลกใต้ทะเลสีสันของความงด งาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะ พบฉลามกบ ปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้อันดุร้าย พบหอยหนามเล็กซึ่ง กำลังออกไข่ ชมนิทรรศการตัวอย่างสัตว์ทะเลที่หายาก เช่น พยูน วาฬ โลมา นอกจากนี้ยังมีสัตว์แปลกๆ เช่นแมงดาทะเลหางกลมเป็นแมงดามีพิษ และแมงดาจานที่กินได้ ปลากะรังหัวโขนที่นอนนิ่งพรางตัวจนคล้ายก้อนหิน ปลาคางคกปลามีพิษชายฝั่งน้ำตื้น ปลาสิงโตครีบวงเดือน สีส้มสดสวยงาม เป็นปลามีพิษอยู่บริเวณแนวปะการัง 

11.30 น. แวะให้ทุกท่านได้ช็อปปิ้งและซื้อของฝากที่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และ ขนมหวานนานาชนิด 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารสวนย่าสน 

*** ร้านอาหารสวนย่าสนลูกค้าแจ้งร้านนี้มาเองนะ และ รถบัสจะไปไม่ถึงร้าน ทางร้านจะนำรถมารับก่อนถึงร้านประมาณ 100-200 เมตร แจ้งลูกค้าบนรถให้รับทรายอีกครั้ง ทางพี่แจ้งลูกค้าแล้ว ***

14.00 น. จบกิจกรรมทัวร์เกาะมันใน-มันกลาง-เกาะทะลุและเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน (ในวันเดินทางการันตียอดนี้)

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองทัวร์ทัวร์เกาะมันใน-มันกลาง-เกาะทะลุ

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะมันใน-มันกลาง-เกาะทะลุ นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------