ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,สุราษฎร์ธานี

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะสมุย,หินตาหินยายทัวร์เกาะสมุย (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
20.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ สุราษฎร์ธานี โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
*** บริการข้าวกล่องให้นะครับมื้อนี้ ** 

วันที่สอง 
07.00 น. เดินทางถึง สุราษฯ แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่โรงแรม 
10.00 น. เดินทางถึง เขื่อนรัชชประภา (เขาสก) เชิญท่านที่เขื่อนรัชชประภา 
11.00 น. นำท่านล่องเรือหางยาวชม “เขาสามเกลอ” สัญลักษณ์ “กุ๊ยหลินเมืองไทย” ถ่ายรูปให้อิ่มใจ 
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 2) “แพเพลินไพร” 
13.00 น. เชิญท่านเล่นน้ำชมปลาสวยงาม (เล่นน้ำให้ปอดบวมกันไปเลย) ตามอัธยาศัย 
14.00 น. หลังจากนั้นนำท่าน ล่องแพชม “ถ้ำประกายเพชร” ถ่ายรูปให้อิ่มใจ 
15.30 น. เดินทางกลับฝั่ง…และเดินทางไปยัง อ.เมืองสุราษฯ 
17.00 น. นําท่าน Check In เข้าที่พัก โรงแรมเดอะวันสุราษฎร์ 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม 
18.30 น. นำท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราเกะ และ กิจกรรม เสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น.  จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะสมุยและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก และเดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก 
09.00 น. เชิญท่านขึ้น เรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อข้ามไปยัง เกาะสมุย 
10.30 น. เดินทางถึง เกาะสมุย 
11.00 น. รถตู้ปรับอากาศ รับท่านและนำท่านพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รอบเกาะสมุย อาทิเช่น 
- สักการะวัดหลวงพ่อแดง เพื่อเป็นสิริมงคล ในการมาเยือนสมุย 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
- หินตาหินยาย และขึ้นจุดชมวิว ของเกาะสมุย ชมทัศนียภาพที่งดงาม 
- สักการะพระใหญ่ 
-น้ำตกหน้าเมือง 
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมไอบิสสมุยบ่อผุด (ibis Samui Bophut hotel) 
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น.  จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์เกาะสมุยและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 7) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
08.30 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านที่รีสอร์ท 
09.00 น. นำท่านลงเรือสำราญของ “ไฮซ๊ย์ทัวร์” ออกเดินทางสู่ อช.หมู่เกาะอ่างทอง 
10.00 น. เดินทางถึงเขต อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน "ถ้ำบัวโบก" จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) แบบข้าวกล่องบนเรือ 
12.30 น. ชม ปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่ “เกาะแม่เกาะ” เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง จากนั้นก็เข้าชม “ทะเลโน” และสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย 
14.00 น. ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ 
15.00 น. เชิญท่านขึ้น เรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อข้ามไปยังฝั่งที่ ท่าเรือดอนสัก 
16.30 น. เดินทางถึงฝั่งที่ ท่าเรือดอนสัก 
17.00 น. จบกิจกรรมของทัวร์เกาะสมุยและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ.... 


อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำที่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตู้รับส่งที่เกาะสมุยตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามโปรแกรม 
4. ค่าเรือตามโปรแกรม 
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะสมุย

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะสมุย นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

------------------------------------