ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ตราด

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะหมากทัวร์เกาะหมาก
 (3 วัน 2 คืน) 


วันที่ 1 
10.00 น. ขนของขึ้นเรือ 
10.30 น. ออกเดินทางจากท่าแหลมงอบ (ท่ากรมหลวงชุมพร) 
11.30 น. ถึงที่พัก “ เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร ( 1 ) 
14.00 น. นั่งรถชมวิว ต่างๆ สัมผัสธรรมชาติความเป็นอยู่ของชาวเกาะหมาก 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 2 ) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของทัวร์เกาะหมากและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่ 2 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ( 3 ) 
10.00 น. เดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะกระ, เกาะยักษ์, เกาะรัง 
10.40 น. ถึงเกาะกระ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตราด ชมปะการัง 
หลากชนิดและฝูงปลา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (4 ) 
12.45 น. ถึงเกาะยักษ์ ลงดำน้ำดูปะการัง ( 45 นาที ) 
13.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะรัง 
14.00 น. ถึงเกาะรัง เล่นน้ำ และเดินเล่นชายหาดทรายขาวน้ำใส ของอ่าวศาลเจ้าเกาะรัง 
15.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก 
15.40 น. ถึงที่พัก, เล่นน้ำชายหาดหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย อาทิเช่น พายเรือ ตกปลา ตก 
ปลาหมึก 
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หน้าหาด 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 5 ) 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์เกาะหมากและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่ 3 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 6 ) 
10.00 น. สัมภาระรวมไว้ที่ CLUB HOUSE 
10.30 น. อำลาเกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท กลับท่าเรือแหลมงอบ 
11.30 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ จบกิจกรรมทัวร์เกาะหมาก 

อัตราค่าบริการ: พักห้องพัดลม x,xxx บาท / ท่าน, พักห้องแอร์ x,xxx บาท / ท่าน 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

** เด็กอายุ3-5 ปี คิด 30%, อายุ6-11 ปี คิด 50% , อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
** ช่วงเทศกาล + วันหยุดยาว เพิ่มค่าบริการอีกท่านละ 500 บาท. 

อัตรานี้รวม 
- ค่าเรือ Speed Boat ไป – กลับ 
- ค่าห้องพัก 2 คืน 
- ค่าดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะ TRIP หมู่เกาะกระ, เกาะรัง, เกาะยักษ์ 
- ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมน้ำชา , กาแฟ, โอวันติน, น้ำอัดลม 

การชำระเงิน 
- การสำรองห้องพักช่วง Hight Season (1 ต.ค.-15 ธ.ค / 15 ม.ค.-30 พ.ค.) 
มัดจำล่วงหน้า 50% หลังการจอง 2 วัน / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน 
- การสำรองห้องพักช่วง Green Season (1 มิ.ย.-30 ก.ย) และ Peak Season (15 ธ.ค.-15 ม.ค /12-17 เม.ย) ชำระเต็มจำนวน 100% 
- การเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใด 

-----------------------------------

การจองทัวร์เกาะหมาก

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์เกาะหมาก นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------