ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แม่ฮ่องสอน

ทัวร์,โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,แม่ฮ่องสอน,ปายทัวร์แม่ฮ่องสอน (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 

16.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย....เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
17.00 น. ออกเดินทางจาก นนทบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ปาย – แม่ฮ่องสอน 

วันที่สอง 
06.30 น. เดินทางถึงเชียงใหม่… 
06.00 น. แวะให้ ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะ ชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวดอยสูงอันดับ 3 โผล่เหนือทะเลหมอก รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
09.30 น. นำท่านชมธรรมชาติที่ ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงาม และเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดแล้วในบรรดาถ้ำทั้งหมด ด้านหน้าต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 350 เมตร พร้อมคนนำทางและตะเกียงส่องทาง ทำไม ถ้ำแห่งนี้ชื่อว่า “ถ้ำน้ำลอด” นั่นเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้ายที่อยู่ภายใน โพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี 
11.00 น. นำท่านชม ถ้ำปลา เป็นถ้ำที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีธารน้ำไหลออกมาจากโพรงถ้ำใต้ภูเขา ด้านหน้าถ้ำเป็นวังน้ำ มีปลาพลวงตัวใหญ่ขนาด 1-2 ฟุตจำนวนหลายร้อยตัว ถ้ำปลาตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่สะงีซึ่งต้นน้ำอยู่ในประเทศพม่า มีสะพานเชือกเดินข้ามลำห้วย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. เดินทางไปยังโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) 
15.00 น. เดินทางถึง ปางอุ๋ง นำท่านจัดเตรียม เต็นท์ เพื่อนำท่านพักผ่อนตามอัธยศัยภายในเต็นท์หรือเลือกชมธรรมชาติภายในปางอุ๋ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของทัวร์แม่ฮ่องสอนและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
06.00 น. ตื่นแต่เช้านำท่าน ชมทะเลหมอก ทิวทัศน์ที่ สวยงามที่ปางอุ๋ง พร้อมเก็บภาพอันน่าประทับใจ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
08.00 น. หลังอาหารนำท่านลงจากปางอุ๋งเพื่อนำท่านเดินทางสู่ภูโคลน 
09.00 น. แวะให้ท่านชมแกะที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ 
10.00 น. นำท่านชม ภูโคลน เป็นแหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดิน ที่มีความร้อนตั้งแต่ 60 - 140 องศาเซลเซียสเป็น โคลนเดือด บริสุทธิ์สีดำ ที่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีกลิ่นของกำมะถัน ซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์เราซึ่งมีเพียงแค่ 3 แห่งในโลก (ลูกค้าต้องการพอกหน้า พอกตัว ด้วยโคลน จ่ายค่าบริการเองนะครับ) 
11.00 น. นำท่านแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า จุดนี้เป็นเป็นลานจอดรถ สามารถจอดได้ทั้ง 2 ฝั่งของถนน จุดชมวิวเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองวิวถนนคดเคี้ยวที่สวยงาม (โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีที่จอดรถหรือไม่นะครับ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำท่าน สะพานสงครามโลก เป็นสะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกัน กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว 
14.00 น. นำท่านชม ถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love (ตามรอยกอล์ฟ-ไมค์) 
15.00 น. นำท่านแวะชมและนมัสการไหว้พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป แบบเชียงแสน พระเศียร สามารถยกเปิดได้ ภายในเศียรกลวงมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา เป็นพระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ 500 ปี ชาวเมืองนับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ “ปายวัลเล่ย์รีสอร์ท” 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 
19.30 น. นำท่านเลือกสินค้าและช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินปาย ร้านต่างๆในถนนคนเดินมีเอกลักษณ์เฉพาะร้านค้าของแต่ละร้านไว้อย่างสวยงามและโดดเด่น อาทิ เช่น โปสเตอร์ที่ร้านมิตรไทย ชมดนตรีสดที่ร้านปายโพส เป็นต้น 
21.30 น. จบกิจกรรมวันที่สามของทัวร์แม่ฮ่องสอนและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. เดินทางกลับ นนทบุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลับ นนทบุรี (ต่อ) พร้อมแวะซื้อของฝากที่ “ทุ่งเกวียน” 
XX.XX น. จบกิจกรรมทัวร์แม่ฮ่องสอนและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อม แวะซื้อของฝาก 

หมายเหตุ: เนื่องด้วยช่วงวันหยุดปีใหม่กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเนื่องด้วยต้องเจอกับสถานการณ์รถติด หรืออื่นๆ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และรถท้องถิ่น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 
4. ค่าแพไม้ไผ่ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
7. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองทัวร์แม่ฮ่องสอน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

ทัวร์แม่ฮ่องสอนนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  -------------------------------------