» ท่องเที่ยวพะเยา


โปรแกรมทัวร์พะเยา,ภูลังกา,กว๊านพะเยา,วัดพระธาตุจอมทอง,ดอยหลวง,ดอยหนอก,ผาหัวเรือ,ศาลหลักเมืองพะเยา,อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ,วัดศรีโคมคำ,วัดนันตาราม,วัดพระนั่งดิน,อุทยานแห่งชาติแม่ปืม,อนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง,ไร่ภูกลองฮิลล์,วนอุทยานภูลังกา,เฮือนไตลื้อแม่แสงดา

โปรแกรมทัวร์พะเยา,ภูลังกา,กว๊านพะเยา,วัดพระธาตุจอมทอง,ดอยหลวง,ดอยหนอก,ผาหัวเรือ,ศาลหลักเมืองพะเยา,อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ,วัดศรีโคมคำ,วัดนันตาราม,วัดพระนั่งดิน,อุทยานแห่งชาติแม่ปืม,อนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง,ไร่ภูกลองฮิลล์,วนอุทยานภูลังกา,เฮือนไตลื้อแม่แสงดา,น้ำตกห้วยต้นผึ้ง,น้ำตกภูซาง,อ่างเก็บน้ำแม่ปืม,น้ำตกธารสวรรค์,อุทยานแห่งชาติภูซาง,อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง,น้ำตกจำปาทอง

ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

ท่องเที่ยวพะเยา