» ท่องเที่ยวพัทลุง


ทัวร์พัทลุง,ทะเลน้อย,ล่องแก่งหนานมดแดง,เขาอกทะลุ,นาโปแก,สำเภาไทย,แก่งน้ำหูแร่,ขนมหวานป้ากี้,ตลาดป่าไผ่สร้างสุข,บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน,หลาดใต้โหนด,หาดแสนสุขลำปำ,สวนเดอลอง,วังเจ้าเมืองพัทลุง,คลองปากประ,สะพานเอกชัย,บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน,ควนน้อยแกรนด์แคนยอน

ทัวร์พัทลุง,ทะเลน้อย,ล่องแก่งหนานมดแดง,เขาอกทะลุ,นาโปแก,สำเภาไทย,แก่งน้ำหูแร่,ขนมหวานป้ากี้,ตลาดป่าไผ่สร้างสุข,บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน,หลาดใต้โหนด,หาดแสนสุขลำปำ,สวนเดอลอง,วังเจ้าเมืองพัทลุง,คลองปากประ,สะพานเอกชัย,บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน,ควนน้อยแกรนด์แคนยอน,ควนนกเต้น,น้ำตกมโนราห์,น้ำตกไพรวัลย์,ถ้ำพระเขาชัยสน,ศาลหลักเมืองพัทลุง,อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง

ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

ท่องเที่ยวพัทลุง