» ท่องเที่ยวพิจิตร


ทัวร์พิจิตร,บึงสีไฟ,วัดท่าหลวง,อุทยานเมืองเก่าพิจิตร,วัดเขารูปช้าง,วัดท้ายน้ำ,พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์,วัดโพธิ์ประทับช้าง,ตลาดย่านเก่าวังกรด,วัดนครชุม,วัดใหม่ปลายห้วย,ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์,บ้านเขาโล้น,สถานีรถไฟพิจิตร,วัดสุขุมาราม,วัดศรีศรัทธาราม

ทัวร์พิจิตร,บึงสีไฟ,วัดท่าหลวง,อุทยานเมืองเก่าพิจิตร,วัดเขารูปช้าง,วัดท้ายน้ำ,พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์,วัดโพธิ์ประทับช้าง,ตลาดย่านเก่าวังกรด,วัดนครชุม,วัดใหม่ปลายห้วย,ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์,บ้านเขาโล้น,สถานีรถไฟพิจิตร,วัดสุขุมาราม,วัดศรีศรัทธาราม,สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

ท่องเที่ยวพิจิตร