» ท่องเที่ยวลำพูน


ทัวร์ลำพูน,วัดพระพุทธผาหนาม,แก่งก้อ,ทุ่งกิ๊ก,จุดชมวิวผาแดงหลวง,วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม,วัดจามเทวี,วัดพระยืน,วัดมหาวัน,น้ำตกก้อหลวง,สะพานทาชมภู,วัดสันป่ายางหลวง,วัดพระพุทธบาทตากผ้า,อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน,อุโมงค์ขุนตาน

ทัวร์ลำพูน,วัดพระพุทธผาหนาม,แก่งก้อ,ทุ่งกิ๊ก,จุดชมวิวผาแดงหลวง,วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม,วัดจามเทวี,วัดพระยืน,วัดมหาวัน,น้ำตกก้อหลวง,สะพานทาชมภู,วัดสันป่ายางหลวง,วัดพระพุทธบาทตากผ้า,อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน,อุโมงค์ขุนตาน,อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล,วัดพระธาตุหริภุญชัย,สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย,กู่ช้างกู่ม้า,อ่างเก็บน้ำแม่เมย,วัดดอยติ,วัดบ้านปาง,น้ำตกเวียงแก้ว,ดอยขะม้อ,น้ำตกตาดสะตอ

ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

ท่องเที่ยวลำพูน