» ท่องเที่ยวสมุทรสาคร


ทัวร์สมุทรสาคร,สะพานแดง,จุดชมวิวปลาโลมา,สะพานสายรุ้ง,วัดนางสาว,วัดใหญ่จอมปราสาท,วัดช่องลม,วัดเกตุมดีศรีวราราม,พระพุทธมหาสมุทร,พระกลางน้ำ,ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย,โรงเรียนนาเกลือ,วัดท่าไม้,วัดโกรกกราก,วัดโคกขาม,วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร,วัดใหญ่บ้านบ่อวัดนักบุญอันนา

ทัวร์สมุทรสาคร,สะพานแดง,จุดชมวิวปลาโลมา,สะพานสายรุ้ง,วัดนางสาว,วัดใหญ่จอมปราสาท,วัดช่องลม,วัดเกตุมดีศรีวราราม,พระพุทธมหาสมุทร,พระกลางน้ำ,ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย,โรงเรียนนาเกลือ,วัดท่าไม้,วัดโกรกกราก,วัดโคกขาม,วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร,วัดใหญ่บ้านบ่อวัดนักบุญอันนา,พุทธมณฑลสมุทรสาคร,ตลาดน้ำคลองสนามไชย,วัดธรรมจริยาภิรมย์,ศาลพันท้ายนรสิงห์,ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์,ตลาดมหาชัย

ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

ท่องเที่ยวสมุทรสาคร