รับจัดกิจกรรมกีฬาสี,Sport Day,สันทนาการ

รับจัดกิจกรรมกีฬาสี-Sport Day-สันทนาการโปรแกรมจัดงานสปอร์ต เดย์ (Sport Day Activity) 


กำหนดการจัดงาน: 
08.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
09.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ (อาคารไทมส์ สแควร์) โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน มุ่งหน้าสู่ Sporting 9 สนามฟุตซอล พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทางบนรถ 
09.30 น. เดินทางถึง สถานที่ indoor จัดงาน (สนามฟุตซอลมีหลังคา Sporting 9 สนามฟุตซอล) 
10.00 น. ประธานเปิดพิธี 
10.30 น. นำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนลงมือทำกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน (ร่วมทำ Work Shop 1 กิจกรรม / ประดิษฐ์ Logo บริษัท จากก้านไม้ขีดไฟ) 
11.30 น. นำทุกท่าน ลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Team Building (เลือกได้ 4 ฐาน) 
12.30 น. จบกิจกรรม 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. แบ่งสีออกเป็น 4 สี เพื่อทำกิจกรรมกีฬาพื้นเมือง ดังนี้ 
- เกมตีกอล์ฟมะเขือยาว - ปิดตาตีถัง - ลำเลียงปิงปอง - กินวิบากกรรม - แชร์บอล - วิ่งสามขา - วิ่งกระสอบ - ชักคะเย่อ - วิ่งเปี้ยว (เลือกได้ 4 กิจกรรม) 
*** มีประกวดทีมเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี *** 
15.00 น. จบการแข่งขัน และทำพิธีปิดเพื่อ มอบถ้วยรวมรางวัลแด่ทีมผู้ชนะ (Team Building และ กีฬาสี) 
15.30 น. นำท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: xxxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน (นั่งได้ไม่เกิน 50 ท่าน) 
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ 
3. ค่าวิทยากรทำกิจกรรม และค่าเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม 
4. ค่าเช่าสถานที่ 
5. ค่าตกแต่งลูกโปร่งซุ้มตามสี และ ค่าป้ายไวนิล 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าอุปกรณ์ทำ Work Shop 
8. ค่าถ้วยรางวัลแด่ทีมผู้ชนะ, รอง และ อุปกรณ์ทำกิจกรรม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, , ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
3. ค่าเสื้อกีฬาสี , ค่าชุดประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 
4. ค่าเช่าสแตนเชียร์ 
5. ค่าเช่ากลองทอมบ้า 
----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------