โปรแกรมทัวร์อยุธยา

ล่องเรือไหว้พระอยุธยาโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือไหว้พระ - อยุธยา (1 วัน) 


หมายกำหนดการเดินทาง 
09.-0 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ ท่าเรือ 
1จ.00 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อนำทุกท่านล่องเรือไหว้พระประมาณ 3-4 วัด ดังนี้ 
- วัดท่าการ้อง 
- วัดพุทไธสวรรค์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือ 
- วัดกษัตราธาราชวรวิหาร 
- วัดนางกุย 
14.30 น. เดินทางกลับไปยังฝั่ง… 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (บนเรือ) 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------