โปรแกรมทัวร์ระยอง

ล่องแพน้ำประแสร์โปรแกรมทัวร์ ล่องแพแม่น้ำประแสร์ - ระยอง (3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก 

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ ชลบุรี - ระยอง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง 

10.00 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม สวนเสือศรีราชา นำท่านสัมผัสบรรยากาศ อุทยานเสือโคร่งเบง กอล อย่างใกล้ชิดชมความน่ารักของลูกเสือกินนมแม่หมู/ครอบครัวตัวอย่าง เสือ หมู สุนัข อยู่ร่วมกัน/การแสดงโชว์นานาชนิด อาทิเช่น นางพญาแมง ป่อง/แข็งขันขี่นกกระจอกเทศ/หมูแข่งหมูคิดเลข และโชว์การจับจระเข้ด้วย มือเปล่า ฯลฯ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ภัตตาคารสวนเสือศรีราชา 

13.00 น. เดินทางไปยัง ระยอง 

14.00 น. นำท่าน Check in เข้าที่พักที่ “ซิลเวอร์บีชรีสอร์ท” หรือ เดอะปริ้นเซสรีสอร์ทแอนด์สปา (ติดชายหาด)

14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Outdoor) ก่อนลงมือทำ กิจกรรม Walk Rally เพื่อ 

เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่าน 

15.30 น. นำทุกท่านลงฐานเพื่อทำ กิจกรรม Walk Rally (Outdoor)

16.30 น. กิจกรรม Walk Rally 

17.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

22.00 น. จบกิจกรรม และ ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

08.30 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกเขาชะเมา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีเก้าชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงาม แตกต่างกันไป บางชั้นน่าเล่นน้ำ บางชั้นถ่ายรูปสวย บางชั้นเป็นที่ให้อาหาร ปลา เป็นต้น 

11.00 น. นำท่านเดินทางไป ล่องแพเพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านตามลำน้ำประแสร์ สนุกสนานบนแพพร้อมคาราโอเกะไว้บริการ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) บนแพ 

15.00 น. ล่องแพกลับไปยังฝั่ง… 

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พักที่ “ซิลเวอร์บีชรีสอร์ท” หรือ เดอะปริ้นเซสรีสอร์ทแอนด์สปา (ติดชายหาด)

16.30 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 

20.00 น.  ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 

09.00 น. นำท่านเพื่อทำท่านแวะช็อปปิ้งและซื้อของฝากที่ ตลาดบ้านเพ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และ ขนมหวานนานาชนิด 

10.30 น. นำท่านเที่ยวชม สตรอเบอรี่ทาวน์ (Strawberry Town) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ Brookside Valley Resort ซึ่งชื่อของ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความหวานและสดใสของเมืองแห่งนี้ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ จึงเป็นพื้นที่ของความสุขทุกรูปแบบอย่างแท้จริง และได้รับการออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์ตะวันตก โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็นเมืองจำลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสีสันโดดเด่นสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เก็บภาพความทรงจำพร้อมสวนดอกไม้สวย ๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย…

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------