แพ็คเกจทัวร์เชียงราย

แพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กแพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็ก
 (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
06.00 น. เช็คอินขึ้นเครื่องที่ สนามบินดอนเมือง 
07.20 น. เดินทางจาก สนามบินดอนเมือง ไปยัง สนามบินเชียงราย จะถึงเชียงรายที่เวลา 08.40 น. 
09.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะรอรับทุกท่านที่ สนามบินเชียงราย 
09.20 น. รถตู้ปรับอากาศ รับทุกท่านเดินทางไปยังวัดร่องเสือเต้น 
09.40 น. แวะทำบุญและไหว้พระที่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหว 
11.00 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple" ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีกำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งลูกศิษย์ที่สานต่อและทุนทรัพย์ ประชาชนคนไทยต้องหาโอกาสสักครั้งเพื่อมาชมวัดร่องขุ่น งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ให้ได้ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. แวะให้ท่านเที่ยวชม “ไร่บุญรอด เชียงราย” เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ ไร่ของบริษัท บุญรอด จะปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บร็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ 
15.30 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “Phufa Waree Chiangrai Resort" 
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. เชิญท่านเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ เชียงรายไนท์บาซาร์ ในช่วงค่ำอันเต็มไปด้วยแสงสี หรือเที่ยวถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของฝากจากเมืองเชียงรายโดยตรงจากผู้ผลิต และชิมอาหารคาวหวานพื้นเมืองได้ตลอดสาย (ตามอัธยาศัย) 
21.30 น. เดินทางกลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
0.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังไร่ชาฉุยฟง 
08.30 น. นำท่านเที่ยวชมวิวที่ ไร่ชาฉุยฟง มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด 
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไป ชมพระตำหนักดอยตุงและสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปช็อปปิ้งที่ ตลาดชายแดนแม่สาย เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่นสบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า อื่นๆ ตามอัธยาศัย 
16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “Phufa Waree Chiangrai Resort" 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท 
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยวปาร์ตี้คาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จาก ทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท 
09.00 น. Check Out ออกจากรีสอร์ท 
09.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง ดอยแม่สลอง เพื่อนำท่าน ชมไร่ชา ชั้นดีของชาวจีนยูนาน ที่อพยพมาจากกองพล 93 มาตั้งหมู่บ้าน ณ ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพและขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง ชิมชารสเลิศ ท่ามกลางความเขียวขจีของไรช่าที่กว้างใหญ่ จากนั้นนำคณะขึ้นไป นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์หรือพระเจดีย์ของสมเด็จย่า ที่ประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยแม่สลอง พร้อมกับไม่ลืมที่จะ ซื้อของฝากจาก ตลาดดอยแม่สลอง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเก็บสัมภาระเดินทางลงจากดอยแม่สลอง 
15.00 น. แวะเที่ยวชม บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น ถึงแม้อ.ถวัลย์ จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านดำ ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา สัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใครของที่นี่ 
16.00 น. เดินทางส่งท่านไปยัง สนามบินเชียงราย 
17.00 น. เช็คอินขึ้นเครื่องที่ สนามบินเชียงราย 
18.45 น. เดินทางออกจาก สนามบินเชียงรายไปยัง สนามบินดอนเมือง 
20.05 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กและเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท (ไม่รวมตั่วเครื่องบิน) 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 
*** ค่าตั่วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จองเป็นหลัก *** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็ก

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ตลาดชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------