แพ็คเกจทัวร์พะเยา

แพ็คเกจทัวร์ภูลังกา,ภูลังกา,พะเยาแพ็คเกจทัวร์ ภูลังกา – พะเยา – เชียงราย (3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก 

08.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินเชียงราย 

- รถตู้ปรับอากาศออกจากสนามบิน มุ่งหน้าสู่ "วัดร่องเสือเต้น" หรือวัด Blue Sapphire สวยเหมือน ไพลินสีน้ำเงิน ชม ความงดงาม พร้อมนมัสการพระประธานองค์ใหญ่ สีขาวมุก สวยในวิหารตามอัธยาศัย

- รถตู้ปรับอากาศนำท่านขึ้นเขา มุ่งหน้าสู่ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งกลายเป็นทุกท่าน "ต้องมา" กลิ่นอายแห่งบุญ กระจัดกระจายอยู่ทั่วเนินเขา เข้าชมเจดีย์พบโชค 9 ชั้น และเข้าชม ภายใน ขององค์พระกวนอิมองค์ใหญ่

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร

14.00 น.หลังจากนั้นเดินทางถึงอำเภอแม่สาย และปีนเขาดอย ขึ้นสู่ ดอยผาหมี ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ด้านล่าง ทั้งไร่กาแฟ ทะเลกรีนต่างสายหมอกลอยวน 

15.00 น.เดินทางถึงดอย ผาฮี้ ที่ใคร ๆ ก็ต้องมา แวะเลยครับ ที่นี้ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะเสิร์ฟขนมเค้กผสมใบชา รสชาดเยี่ยม และให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ Signature สำคัญ ใต้ร่ม ริมหน้าผา

17.00 น.นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ไดมอนด์ปาร์ค รีสอร์ท” หรือ ระดับเดียวกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ ร้านอาหาร 

19.00 น.พาท่านไป ถนนคนเดินเชียงราย เพื่อให้ท่านได้เดินชม Chill Chill ที่ Walking Street ของเชียงราย 

20.00 น.เดินทางกลับรีสอร์ท

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท ขึ้นรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยา

- แวะชมกว๊านพะเยา

- หลังจากนั้นลงเรือสู่วัดกลางกว้าน "วัดติโลกอาราม" เป็นวัดที่คนมาพะเยา ต้องไป เพื่อนมัสการหลวงพ่อ ที่มีแรงบรรดาลใจ อย่างมาก ถึงทำให้หาเจอ 

- หลังจากขึ้นมากจากกว๊านพะเยา นมัสการหลวงพ่อตนหลวง ณ วัดศรีโคมคัม (วัดประจำจังหวัดพะเยา) รถตู้ปรับอากาศวนให้ท่านได้ชมรอบกว้านที่ได้ชือว่า สมบูรณ์ที่สุด และมี อิออนประจุลบสูงสุด...

- แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านสวย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร

15.00 น.เดินทางถึง Museum แห่งวัดนันตาราม ศึกษาสิ่งของ ใน Museum ที่เล่าเรืองราวในอดีต ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพม่า กับ ล้านนา ได้เป็นอย่างดี

17.30 น.เดินทางถึง "Magic Mountain." ภูลังกา นี้คือชื่อ และเป้าหมายสำคัญของทริปนี้ เต็มที่เลยครับ ด้านล่างนั้น เป็นวิวสวยสุด ๆ ชนิดประทับไว้ในความทรงจำ

18.00 น.นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ ภูลังกาบ้านสวน หรือ ระดับเดียวกัน...

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ ร้านอาหาร 

20.00 น. พักผ่อนชมดาวตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

05.00 น.ตื่นเช้าเพื่อชมทะเลหมอก "เหนือภูลังกา" สวยสุดหัวใจ รอไปเรื่อย ๆ และพระอาทิตย์ก็ขึ้น ตรงทะเลหมอกพอดี สาดแสงลงบนปุยนุ่นสีขาว

-แวะให้ท่านได้ซื้อกาแฟรสเยี่ยมที่ ร้าน Magic Mountain Coffee ตามอัธยาศัย

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท

09.00 น.นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

11.00 น.นำท่านเดินทางถึง วัดร่องขุ่น ชมความงดงามของวัดตามอัธยาศัย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.รถตู้ปรับอากาศส่งท่านที่ สนามบินเชียงราย 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตู้ปรับอากาศ VIP

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหารตามโปรแกรม

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาม่รวทตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-เชียงราย

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

----------------------------------- 

 

การจองทัวร์ 

 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

 

----------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

 

-------------------------------------