แพ็คเกจทัวร์เลย

แพ็คเกจทัวร์ภูหลวงแพ็คเกจทัวร์ภูหลวง (3 วัน 2 คืน)

วันแรก (กรุงเทพๆ - เลย) 
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง 
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ภูเรือ อำเภอที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

วันที่สอง (ภูเรือ - แม่น้ำโขง - ทุ่งกวางตาย - ลานหินขันหมาก - สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน - ภูเรือรีสอร์ท) 
06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1) 
10.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา ... รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านส้มตำอำเภอด่านซ้าย (มื้อที่ 2) 
14.00 น. แวะชมสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีทั้งลิลลี่ กุหลาบ หงอนไก่ คริสมาสต์แดง พลับ ท้อ สาลี่ 
15.30 น. เที่ยวชมน้ำตกปลาบ่า น้ำตกใหญ่สูงกว่า 20 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร 
17.30 น . เข้าพักที่ภูเรือรีสอร์ทหรือระดับเดียวกัน จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ภูหลวงและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (ภูหลวง - ผาช้างผ่าน - ผาสมเด็จ - ผาเตลิ่น - รอยเท้าไดโนเสาร์ - เชียงคานฮิลล์) 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางสู่ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย 
08.30 น. เดินชมธรรมชาติบนภูหลวงเริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ผาเตลิ่น ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยืองก่อนออกเดินทางต่อ 
16.00 น. เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน เข้าพักที่ เฮาฮักเชียงคานรีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่เชียงคาน (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
23.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์ภูหลวงและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ (วัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง - ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง - ชมกุ้ยหลินเมืองเลย) 
06.00 น. ใส่บาตรที่ตลาดเชียงคาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง 
09.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก 
11.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบอีสานที่ร้านอาหารริมโขง (มื้อที่ 8) 
13.30 น. ชมกุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ จ.ชัยภูมิ (มื้อที่ 9) 
23.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ภูหลวงและถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้ี้รวม 
รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด 
ค่าที่พัก 2 คืน (ภูเรือรีสอร์ท และเชียงคานฮิลล์ หรือระดับเดียวกัน) 
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง 
ค่าอาหาร 9 มื้อ 
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย 
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป 

หมายเหตุ 
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ภูหลวง

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ภูหลวง นี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------