แพ็คเกจทัวร์ลำพูน

แพ็คเกจทัวร์ลำพูนแพ็คเกจทัวร์ลำพูน (
4 วัน 3 คืน) 


วันแรก (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - ลำพูน) 
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ นำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ลำพูล 

วันที่สอง (ลำพูน - เส้นทางจาริกบุญ ไหว้สาพระดีแห่งล้านนา ตามรอยพระนางจามเทวี - พระธาตุหริภุญชัย-วัดพระยืน - วัดพระคงฤาษี - วัดมหาวัน - วัดจามเทวี - กู่ช้าง กู่ม้า - วัดสันป่ายางหลวง - ถนนคนเดิน) 
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ ฟ้าสางที่ นครหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เมืองเล็กๆ ที่สงบ เงียบ และงดงาม นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมลำพูนวิล อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พักและทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถรางชมเมืองท่องเที่ยวตามรอย " เส้นทางจาริกบุญ ไหว้สาพระ วัดลำพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา " กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่ไม่ซ้ำจังหวัดไหน เป็นเส้นทางออมบุญ ด้วยจุดเด่นและข้อดีของจังหวัดลำพูน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,400 ปี ถือเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือและถูกขนานนามว่าเป็น" เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา " นำท่านไปตามรอยเส้นทางพระนางจามเทวีราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้ปฐมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองหริภุญไชย โดยเราจะเริ่มม่วนใจ๋ แอ่วอิ่มบุญ อุ่นรักพระนางกันที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ไหว้สาพระบรมธาตุเพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ( พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา ) จากนั้นสู่ วัดพระยืน ไหว้สาพระยืน เพื่อรับพรให้อายุความรักยั่งยืน นำท่านไหว้สาพระคง เพื่อรับพรให้ชีวิตมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติยศ ณ วัดพระคงฤาษี จากนั้นไปขอพรสาพระรอด ให้ชีวิตรอดปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง ที่ วัดมหาวัน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารดาวคะนอง บริการท่านด้วยอาหารสไตล์พื้นเมืองต้นตำหรับแท้ๆ 
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดจามเทวี ไหว้สาพระสุวรรณจังโกฏิ (กู่กุด) เพื่อรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญไชย จากนั้นนำท่านสู่ กู่ช้าง กู่ม้า โบราณสถานที่ตั้งอยู่ที่ชุมชนวัดไก่แก้ว กู่ช้าง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากของพระยาช้างคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศพระโอรสของพระนางจามเทวี ซึ่งพระยาช้างเชือกนี้มีชื่อว่า ปู่ก่ำงาเขียว กู่ม้า เป็นเจดีย์ก่ออิฐสอดินและมีการฉาบปูนด้านนอกเหมือนเจดีย์กู่ช้าง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็น เจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของวัด วัดสันป่ายางหลวงหรือเดิมชื่อ วัดขอมลำโพง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1074 โดยความพร้อมใจของชาวเมือง นับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา หลังจากสร้างเสร็จจึงได้มีการอัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุ ของพระอัครสาวกของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาบรรจุไว้ ณ เจดีย์ของวัด ครั้นถึงสมัยของพระนางจามเทวี ได้มีการฟื้นฟูวัดโดยมีการสร้างถาวรวัตถุ พร้อมกับประทานชื่อวัดใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพสถานที่ตั้งเพราะในสมัยก่อนบริเวณดังกล่าว มีต้นยางขึ้นอย่างหนาทึบ นำท่านชมความวิจิตรงดงามของวิหารพระโขงเขียว" ที่ประดิษฐานพระเขียวโขง พระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปแก้วขาวของเก่าเมืองลำพูน รวมทั้งพระเครื่องสกุลหริภุญชัยซึ่งหาได้ยากอีกมากมาย 
17.00 น. บริการอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารครัววันดี อิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารพร้อมบรรยากาศของเมืองยามเย็น 
18.00 น. จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ถนนคนเดินเมืองลำพูน ชมกาดนัดยามเย็นที่มีจัดเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วางขายสินค้าพื้นเมืองน่ารักๆ อิสระให้ท่านเลือกชิมขนมท้องถิ่น และเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือแด่คนทางบ้าน 
19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก อิสระเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์ลำพูนและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม (อำเภอลี้ - พระบาทผาหนาม - พระบาทห้วยต้ม - พระธาตุแก่งสร้อย - ถ้ำช้างร้อง - ประเพณีปล่อยโคมยี่เป็ง) 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอลี้ นำท่านไป กราบสักการะร่างครูบาขาวปี (พระอภิชัยขาวปี) ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างวัดผาหนามขึ้นบริเวณเชิงดอยผาหนาม ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 ปัจจุบันร่างท่านยังไม่เน่าเปื่อยบรรจุอยู่ในโลงแก้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมี รอยพระพุทธบาท หอธรรม และปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญต่างๆมากมาย 
09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวเขาพระบาทห้วยต้ม ภายในมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด และมีองค์พระธาตุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยครูบาชัยวงศาพระอาจารย์ชื่อดัง ของทางภาคเหนือ เป็นผู้บูรณะก่อสร้างและจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงบริเวณวัด นำท่าน กราบไหว้สาสรีระครูบาชัยวงศาพัฒนา อริยะสงฆ์ ที่มรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อย เชื่อกันว่าหากได้มาขอพรท่านแล้ว ชีวิตจะโชคดีมีชัย ประสบความสำเร็จชนะตลอดกาล พร้อมนำท่านชมภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระนางจามเทวี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
11.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นำท่านเดินทางต่อสู่ บ้านก้อ เพื่อเปลี่ยนพาหนะเป็น แพปิ๊กโป๊ย ล่องไปตามลำน้ำเหนือทะเลสาบแม่ปิง 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหารบนแพ อิ่มอร่อยกับอาหารพร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของสายน้ำและขุนเขาหินปูนสองฝากฝั่งที่นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่สรรสร้าง อย่างลงตัวโดยธรรมชาติ นำท่านล่องเรือเข้าสู่เขตน่านน้ำ จ.ตาก 
15.00 น. เดินทางถึง วัดพระธาตุแก่งสร้อย ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา ห่างจากเขื่อนภูมิพลประมาณ 56 กม. นำท่านขึ้นไปกราบสักการะพระสารีริกธาตุ วัดแห่งนี้ได้มีการบูรณะหลายครั้งและครั้งที่สำคัญ ครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม ได้มาบูรณะเจดีย์ โดยการสร้างฉัตรขึ้นใหม่และสร้างเสนาสนะ อีกมากมาย ตามตำนานกล่าวว่าในพระเจดีย์บรรจ ุพระสารีริกธาตุและพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของแคว้นหริภุญไชย เมื่อ 800 กว่าปีมาแล้ว มีชื่อว่า " เวียงสร้อย " เพราะการเดินทางสมัยก่อนต้องเดินทางตามลำน้ำแม่ปิง เวียงสร้อยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีวัดมากมายถึง 99 วัด โดยมีผู้ครองนครหลายชั่วอายุคน มีชาวพื้นเมืองเป็นชาว " ลั้วะ" เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายมีชื่อว่า " พญาอุตุม" ปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำ จะปรากฏให้เห็นบ้างเมื่อน้ำลดลงมาก 
16.00 น. หลังจากอิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้ว นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ เรือนแพ หลังเก็บสัมภาระเข้าที่พัก อิสระเชิญท่านสนุกกับการล่องแพสำราญเหนือผืนน้ำทะเลสาบแม่ปิง เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ระหว่างทางผ่าน ถ้ำช้างร้อง หากมีเวลานำท่านขึ้นไปชม พลับพลาซึ่งที่พักแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำขนาดเล็ก เข้าถึงได้โดยทางน้ำเท่านั้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ภายในถ้ำจะมีโบราณวัตถุในอดีตปรากฏหลักฐานต่าง ๆ ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าใครผ่านไปมาก็ต้องแสดงความเคารพ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ถ้ำนี้ คุ้มครองผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้ปลอดภัย 
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (7) ณ ห้องอาหารบนแพ หลังอาหารนำท่านร่วมกิจกรรม ปล่อยโคมลอย หรือ โคมยี่เป็ง ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวเหนือเพื่อสะเดาะเคราะห์และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว หลังสนุกกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปีบนเรือนแพที่ไม่ซ้ำใครแล้ว จากนั้นอิสระเชิญท่านสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ หรือท่านใดจะเข้าที่พัก พักผ่อนก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ 
22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์ลำพูนและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่ (เขื่อนภูมิพล - อ.สามเงา - ผาสามเงา - วัดสามเงา - โครงการ ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ -วัดชลประทานรังสรรค์ - นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ) 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (8) ณ ณ ห้องอาหารบนแพ หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out ก่อนขึ้นแพพักอำลา ความสวยงามของธรรมชาติเขื่อนภูมิพล นำท่านเดินทางสู่ อำเภอสามเงา เมื่อถึงอำเภอสามเงา ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง จะมองเห็นขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ผาสามเงา เพราะเป็นที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้ จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.1206 มีพระฤาษีสององค์สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และให้คนมาทูลเชิญราชวงศ์กษัตริย์จากเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ไปครองเมืองหริภุญชัย พระนางจามเทวี ได้รับมอบหมายให้ไปครองเมืองตามคำเชิญ พระนางจึงเสด็จมาทางชลมารค ขึ้นมาตามลำน้ำปิงปรากฏว่าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้เกิดเหตุมหัสจรรย์มีฝนและพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรีอไม่สามารถแล่นทวนน้ำขึ้นไปได้และปรากฏเงาพระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้ำปิงแห่งนี้ พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่อง ช่องละองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า " ผาสามเงา " สืบมา สักการะพระพุทธรูปสักสิทธิ์ 3 องค์ และนำท่านข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม สักการะรูปปั้นพระนางจามเทวี ณ วัดสามเงา วัดที่สร้างขึ้นโดยความศรัทธาของชาวบ้านอันเป็นความเชื่อจากร่องรอยของพระนางเจ้าจามเทวี จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ นำท่านสู่ วัดชลประทานรังสรรค์ วัดที่กรมชลประทานเป็นผู้สร้าง นำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า องค์พระบรมธาตุลอย และ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปทองคำศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ เป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตาก 
10.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าร่วม ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี กับ " โครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ถวายพ่อหลวง "นำท่านร่วมแรงกาย แรงใจ ปลูกป่า ปลูกกล้าไม้เพื่อเป็นต้นไม้ในอนาคต เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าต้นน้ำ และลดภาวะโลกร้อน 
12.30 น. หลังสนุกกับกิจกรรมช่วยโลกแล้ว นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ห้องอาหารปิ๊กโป๊ย หลังอาหารท่านใดจะอาบน้ำ เปลี่ยนชุดก็เชิญตามอัธยาศัย ที่นี่มีห้องอาบน้ำบริการ จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองตาก เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
18.00 น. ระหว่างทางถึง จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้อิสระตามอัธยาศัย ) หลังอาหารอิสระสำหรับท่านที่สนใจจะเลือกซื้อขนมของฝากขึ้นชื่อ อาทิ โมจิ และขนมอื่นๆ ก็เชิญตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ 
22.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ลำพูนและเดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 
3. ค่าอาหาร 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์ลำพูน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ลำพูนนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

-------------------------------------