แพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียว

แพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียวแพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียว (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

09.30 น. แวะให้ท่านได้สนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู, การเลือกเรือขึ้นอยู่กับสภาพความแรงของน้ำ ณ วันเดินทาง (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)                     

11.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง 

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของ เดอะบลูมบายทีวีพูล

13.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเขาใหญ่ของ “เดอะบลูมบายทีวีพูล” เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่ 100 กว่าไร่ ชิมวิวสวยๆ ของทุ่งดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 สายพันธุ์ โอบกอดด้วยขุนเขางดงามเกินบรรยาย สถานที่แห่งนี้ถือเป็น สวนไม้ดอกที่มีดอกไม้บานสะพรั่งมากที่สุด และเบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี                      

15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายรูปกันกับมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี ในบรรยากาศขุนเขา                     

16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ เขาใหญ่"                

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารครัวหญ้าคา 

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียวและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท และเดินทางไปยัง ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ท 

09.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 7 ฐาน (รวมค่าเครื่องเล่นกิจกรรมให้แล้ว) ที่ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ทดังนี้ 

(1.) ขับ ATV (1 รอบ) (2.) ยิงธนู 5 ดอก (3.) เกมส์โซน 1 เกมส์ (โบว์ลิ่ง) (4.) เพนท์บอลเป้านิ่ง 10 นัดต่อท่าน (5.) ยิงปืนโบราณ 10 นัด (6.) จักยานน้ำ 30 นาที (7.) เจ็ทไรเดอร์ 2 รอบ  

11.00 น. เดินทางไปยัง อ.วังน้ำเขียว

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวอิ่มสุข 

13.30 น. นำท่านไหว้พระที่ วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ความภาคภูมิใจของชาวโคราช ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย และก่อนจะเดินทางไปกราบไหว้ 

14.30 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปที่ สวนผักออแกนิกที่สวนลุงไกร ซึ่ง“ลุงไกร ชมน้อย” นับเป็นเกษตรกรคนแรก ๆ ซึ่งริเริ่มการนำเอาพืชผักเมืองหนาวเข้ามาปลูกในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ พืชผักปลอดสารพิษต่าง ๆ ภายใน “สวนลุงไกร” นั้นได้รับการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีตามธรรมชาติ เช่น คุณลุงไกรจะเลือกปลูก “ผักสลัด” ควบคู่ไปกับ “ข้าวโพดสองสี” ซึ่งหนอนจะชอบข้าวโพดสองสีมากกว่า ทำให้ประชากรหนอนส่วนใหญ่เลือกไปกินข้าวโพดโดยแทบจะไม่ทำความเสียหายให้กับแปลงผักเลย           

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ "อิมภูฮิลล์รีสอร์ท"                         

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็นคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

22.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียวและราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สาม 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง ร้านกาแฟ “ A Cup Of Love “ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านเก็บภาพวิวสวยๆ ณ บริเวณร้านกาแฟ (ต้องการชิมกาแฟลูกค้าจ่ายเองนะครับ)                   

10.30 น. แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งและถ่ายรูปที่ เดอะเวโรน่าทับลาน ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 2558 อีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้สำหรับ "เดอะ เวโรน่า ทับลาน" (The Verona Tublan) ประตูสู่วังน้ำเขียว แหล่งช้อปปิ้งและพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในปราจีนบุรี สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียว 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารเนินน้ำ                

13.30 น. จบกิจกรรมของแพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียวและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์... 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ไม่เกิน 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียว

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียวนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

 -------------------------------------