แพ็คเกจทัวร์ประจวบคีรีขันธ์

แพ็คเกจทัวร์หาดวนกรแพ็คเกจทัวร์หาดวนกร (3 วัน 2 คืน)

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่หาดวนกร จ.ประจวบฯ โดย รถตู้/รถบัสปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง 

10.30 น. แวะเที่ยวชม เดอะ เวเนเซีย หัวหิน นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ แห่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จำลองเวนิส ประเทศอิตาลี มาไว้ที่เมืองไทย จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสัมผัสความเป็นเวนิสได้เป็นอย่างดี (ค่ารถไฟ, รถม้า, เรือกอนโดล่า เสียค่าเข้าเองถ้าต้องการใช้บริการ)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำทุกท่านเข้าชมและช็อปปิ้งที่ร้าน เพลินวาน มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) ที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนม ร้านเหล้าในสมัยก่อน

14.30 น. แวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด

15.30 น. หลังจากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นพื้นที่ในเขตกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ 

16.30 น. เดินทางกลับที่พักที่ “โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ปราณบุรี” (ติดชายหาด)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท

18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ โดยทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ เป็นผู้ดำเนินงานจนจบงานเลี้ยง                

22.00 น. จบกิจกรรมวันแรกของแพ็คเกจทัวร์หาดวนกรและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม

08.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย

09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

09.30 น. หลังจากนั้นพาทุกท่านไป วนอุทยานปราณบุรี เพื่อพาท่าน ศึกษาเส้นธรรมชาติ ของป่าชายเลน ในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนารถ 

11.00 น. นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมจุดชมวิว อ่าวมะนาว และนำทุกท่านกราบไหว้นมัสการ เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ของชาวเมืองประจวบฯ เคารพนับถือเพื่อความเป็นศิริมงคล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯชมความงามของโลกใต้น้ำ สัตว์ น้ำ พืชน้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำ และการสาธิตการให้อาหารปลา เช่น ปลาฉลามกบ ปลากระเบน โดยนักประดาน้ำ

14.30 น. เดินทางถึงช็อปปิ่ง ด่านสิขรชายแดนไทย – พม่า ให้ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ด่านสิงขรมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ช่องสันพราน หรือช่องสันพร้าว มีลักษณะเป็นช่องทางลัดมาแต่สมัยโบราณ และเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่าหลายครั้ง กับไทย (ของมีขายเยอะช่วงเสาร์-อาทิตย์)

16.30 น. เดินทางกลับที่พักที่ “บ้านทะเลหวานรีสอร์ท” (ติดชายหาดวนกร)

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์หาดวนกรและราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท

09.00 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการ “พระพุทธกิติสิริชัย” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระมีริ้วจีวรและพระพักตร์ที่สวยงาม องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองมีขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล

10.00 น. หลังจากนั้นนมัสการ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียว ขนาดใหญ่ ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ ม.ร.ว.มิตรวรุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุ่มเทสร้างผลงานชิ้นนี้อย่างสุดฝีมือ และถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิต โดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

15.00 น. แวะให้ท่านได้ซื้อของฝากกลับบ้านที่ "พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม" สะดุดตากับตึกสีสันสดใสด้วยสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี ผสมผสานกลิ่นไอสไตล์ยุโรป  ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว

15.30 น. เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ...จบกิจกรรมวันสุดท้ายของแพ็คเกจทัวร์หาดวนกร

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-รับจัด 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

--------------------------------------------- 

การจองแพ็คเกจทัวร์หาดวนกร

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

--------------------------------------------- 

แพ็คเกจทัวร์หาดวนกร นี้จัดทำโดย: หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

---------------------------------------------