แพ็คเกจทัวร์ชุมพร

แพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนแพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวน (4 วัน 3 คืน) 


วันแรก 
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
21.00 น. ออกเดินทางจาก ถนนรามบุตรี โดย รถโค้ชปรับอากาศของบริษัทเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือแม่หาดเกาะ 
เต่า (เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป จ.ชุมพร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง หลังจากนั้นเปลี่ยนขึ้นเรือเฟอรรี่ไปยังท่าเรือ 
หาดเกาะเต่าอีกประมาณ 2 ชั่วโมง / รอขึ้นรอบเรือที่ท่าเรือทุ่งมะขามใน จ.ชุมพร ที่ เวลา 07.30 น.) 

วันที่สอง 
08.45 น. เดินทางถึง ท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า 
09.30 น. เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ท่าเรือเกาะเต่า พร้อมนำท่านสู่รีสอร์ทเกาะเต่ารีสอร์ท 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) 
13.00 น. เดินเล่นชายหาดหน้าที่พัก พร้อมเลือกซื้อของฝากได้ตามใจชอบ 
15.30 น. แดดร่มลมตก อากาศกำลังสบาย พร้อมเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป พร้อมเลือกซื้อของฝากบริเวณหาดทรายรี 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (2) 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สองของแพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. สวัสดีตอนเช้าที่เกาะเต่า รับประทานอาหารเช้า (3) 
08.30 น. รถรับท่านที่บริเวณรีสอร์ท เพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำ 
09.30 น. รับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำรอบเกาะเต่า - เกาะนางยวน 
10.00 น. ดำน้ำ อ่าวฉลาม เพื่อชมปลาฉลามครีบดำ รับประกันเจอฉลามใจดีแน่นอน 
11.00 น. ดำน้ำดูปะการัง อ่าวลึก จุดที่จะได้พบกับปลานกแก้วและหอยมือเสือหลากสี 
12.00 น. ดำน้ำดูปลา อ่าวหินวง อ่าวที่มีหินสวย น้ำใส พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (4) แบบข้าวกล่อง 
13.30 น. ดำน้ำ อ่าวม่วง ดูปะการังพู่ หลากสีสัน และดอกไม้ทะเลตามแนวปะการังที่ทอดยาว 
14.30 น. ถึงท่าเทียบเรือ พร้อมดำน้ำชมปะการัง เกาะนางยวน อีกทั้งชมวิว ถ่ายรูปไว้เป็น 
ที่ระลึก หรือท่านที่กระหายน้ำหรือหิว ทางเกาะนางยวนก็มีร้านอาหารไว้ให้บริการค่ะ 
15.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือเกาะนางยวน ลงเรือแล้วเดินทางกลับเกาะเต่า 
16.00 น. ถึงเกาะเต่า พร้อมเดินทางกลับรีสอร์ท พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (5) พร้อมพักผ่อน 
20.00 น. จบกิจกรรมวันที่สามของแพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนและราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. สวัสดีตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (6) 
08.30 น. มาพร้อมกันที่ท่าเรือเกาะเต่า พร้อมเลือกซื้อของฝากของเกาะเต่า 
10.15 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเกาะเต่า มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร 
(เดินทางจาก เรือหาดเกาะเต่า ไปยัง ท่าเรือทุ่งมะขามใน จ.ชุมพร ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นขึ้นรถบัสเฟอรรี่กลับไปยัง กรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง) 
12.00 น. จบกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนและเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศเฟอรรี่ (กรุงเทพฯ - ชุมพร) 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2 ท่าน ต่อ ห้อง) 
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ 
4. ค่าเรือเฟอรรี่ไปกลับ ท่าเรือทุ่งมะขามใน จ.ชุมพร - ท่าเรือเกาะเต่า 
5. ค่าเรือดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าไกด์ / Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

-----------------------------------

การจองแพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวน

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระ ณ. วันเดินทาง (เงินสด) กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนนี้จัดทำโดย: 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

  -------------------------------------