โปรแกรมทัวร์ปราจีนบุรี

โปรแกรมทัวร์ทับลานโปรแกรมทัวร์ ทับลาน - วังน้ำเขียว (3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

09.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเขาใหญ่ของ “เดอะบลูมบายทีวีพูล” เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่ 100 กว่าไร่ ชิมวิวสวยๆ ของทุ่งดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 สายพันธุ์ โอบกอดด้วยขุนเขางดงามเกินบรรยาย สถานที่แห่งนี้ถือเป็น สวนไม้ดอกที่มีดอกไม้บานสะพรั่งมากที่สุด และเบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี                      

11.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายรูปกันกับมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี ในบรรยากาศขุนเขา                     

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 7 ฐาน (รวมค่าเครื่องเล่นกิจกรรมให้แล้ว) ที่ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ทดังนี้ 

(1.) ขับ ATV (1 รอบ) (2.) ยิงธนู 5 ดอก (3.) เกมส์ 1 เกมส์ (4.) เพนท์บอลเป้านิ่ง 10 นัดต่อท่าน (5.) ยิงปืนโบราณ 10 นัด (6.) จักยานน้ำ 30 นาที (7.) เจ็ทไรเดอร์ 2 รอบ 

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ซีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่" หรือ "โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่รีสอร์ท"                   

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท และ เดินทางไปยัง วังน้ำเขียว

09.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชมและท่องเที่ยวภายในอำเภอวังน้ำเขียวเชิงเกษตรที่ สวนผักลุงไกร, ฟาร์มเห็ดหอม, สวนเบญจมาศ เป็นต้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านไหว้พระที่ วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ความภาคภูมิใจของชาวโคราช ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย และก่อนจะเดินทางไปกราบไหว้ 

14.30 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปที่ ฟลอร่าพาร์ค จะได้พบดอกไม้นานาชนิดและชมทุ่งกุหลาบอังกฤษนับล้านดอก ดอกไม้เมืองหนาวนับแสนต้น นับล้านดอกบานสะพรั่งพร้อมกันบนเนื้อที่ 70 ไร่ และนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับแปลงองุ่นทั้งสายพันธุ์แบล็คโอปอร์ รูทเพอร์เรท เรดลิ้นจี่ นอกจากนี้ยังมีเมล่อน ผักออร์แกนิค ไข่ไก่อารมณ์ดี ซึ่งฟ้าประทานโรส พาร์คและฟ้าประทานฟลอร่า 

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์" หรือ "อิมภูฮิลล์รีสอร์ท"                  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็นคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง ร้านกาแฟ “ A Cup Of Love “ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านเก็บภาพวิวสวยๆ ณ บริเวณร้านกาแฟ (ต้องการชิมกาแฟลูกค้าจ่ายเองนะครับ)                   

10.30 น. แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งและถ่ายรูปที่ เดอะเวโรน่าทับลาน ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 2558 อีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้สำหรับ "เดอะ เวโรน่า ทับลาน" (The Verona Tublan) ประตูสู่วังน้ำเขียว แหล่งช้อปปิ้งและพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในปราจีนบุรี สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียว 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร                

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์... 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

--------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

----------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

------------------------------------------------