โปรแกรมทัวร์นครศรีธรรมราช

โปรแกรมทัวร์นครศรีธรรมราชโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ขนอม - อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - นครศรีธรรมราช (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
19.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ นครศรีธรรมราช พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

วันที่สอง 
07.00 น. เดินทางถึง นครศรีธรรมราช แวะให้ท่านล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น . หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปพักผ่อนและเล่นน้ำที่ "ชายหาดขนอม" 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. นำท่านเดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล" หรือ "ระเบียงทรายรีสอร์ท" 
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายโรงแรม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
โปรแกรม1 (โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัคดูโลมา-นมัสการหลวงปู่ทวด-บ่อน้ำจืดกลางทะเล) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง "อ่าวเตล็ด" 
08.30 น. นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัค หยอกล้อโลมาสีชมพูในอ่าวเตล็ดตระการตา แนวหินดินดานที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกสลับลับกับชั้นหินปูนที่ได้รับ การขนานนามว่า Pancack Rock เมืองไทย 
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านนมัสการหลวงปู่ทวด ณ เกาะนุ้ยนอก พิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเล Unseen in Thailand 
12.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม "ถ้ำเขาวังทอง" 
16.00 น . นำทุกท่านเดินทางกลับสู่"โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล"หรือ "ระเบียงทรายรีสอร์ท" 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

โปรแกรม 2 (โปรแกรมทัวร์ดำน้ำดูปะการัง-ปลาสวยงาม-เกาะราบ-เกาะแตน) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม 
08.00 น. หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง "ท่าเรือขนอม" 
08.30 น. จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิถีชาวประมง ชมโรงไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าช ปตท.มุ่งสู่เกาะแตน 
10.00 น. เชิญท่านสัมผัสกับความสวยงามใต้ท้องทะเล ณ เกาะแตน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 น. จากนั้นนำท่านล่องเรือต่อไปยังเกาะราบ จุดดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ หรือสนุกกับการตกปลา 
14.30 น. จบกิจกรรมนำท่านนั่งเรือมุ่งหน้ากลับสู่ฝั่ง... 
16.00 น . นำทุกท่านเดินทางกลับสู่"โรงแรม ขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล" 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)ที่โรงแรม 
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าต้องการโปรแกรมนี้) 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 
หมายเหตุ : ท่านสามารสามารถเลือกโปรแกรมของวันที่สามเป็นโปรแกรมที่ 1 หรือ เป็นโปรแกรมที่ 2 ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

วันที่สี่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม 
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักโรงแรม 
08.30 น. นมัสการพระบรมธาตุยอดทอง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานที่ สะท้อนตำนานดินแดนสุวรรณภูมิได้อย่างดีร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นการสักการะ ขอพรพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมือง หรือเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากเมืองนคร 
09.30 น. เดินทางสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งเขาหลวงหมู่บ้านคีรีวงชุมชน เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี หมู่บ้านรางวัล "ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" (Thailand Tourism Award) ประจำปี 2541ประเภทเมืองและชุมชน ชมสินค้า OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อม และเรียนรู้กระบวนการทำสบู่จากพืชพันธุ์ธรรมชาติ 
10.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกลับ 
12.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
10.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ต่อ) 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
19.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ต่อ) 
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง) 
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ / โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเรือกิจกรรมทางทะเล พายเรือคายัค/ ดำน้ำ 
5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น/ ชูชีพ/ อุปกรณ์ตกปลา 
6. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาด้วย 
1.ชุดเสื้อกางเกง รองเท้า ที่รัดกุมเหมาะสมกับกิจกรรมในทะเล 
2.ผ้าเช็ดตัว, ครีมกันแดด,หมวกกันแดด , ของใช้ส่วนตัว, เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน 
3.ยาประจำตัว(ถ้ามีโรคประจำตัว) 
4.อื่นๆ 

-------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมท่องเที่ยวคีรีวง (1 วัน) 

หมายกำหนดการท่องเที่ยว 
07.30 น.เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ คีรีวง 
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made) 
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน 
10.00 น.เที่ยวชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์ 
10.30 น.เที่ยวชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม 
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.เดินเที่ยวชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา 
14.30 น.เที่ยวชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
15.00 น.เที่ยวชมช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย 
15.30 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึก กลางสะพานบ้านคีรีวง 
16.00 น.ส่งและทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2. ค่าอาหารตามโปรแกรม 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

---------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 3: 

โปรแกรมท่องเที่ยวคีรีวง (2 วัน 1 คืน) 

วันแรก 
07.30 น.เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ คีรีวง 
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made) 
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน 
10.00 น.ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์ 
10.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม 
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.เดินชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา 
14.00 น.เข้าที่พัก ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท 
15.00 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำในธารน้ำตกขนาดใหญ่ 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท 
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
22.00 น.ราตรีสวัดิ์ 

วันที่สอง 
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท 
09.00 น.ออกจากที่พัก 
09.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มลายเทียน ผลิตผ้าบาติก (ผ้าเขียนเทียน) จากสีธรรมชาติ 
10.30 น.ชมน้ำตกวังไม้ปัก 
12.00 น.ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)ที่ร้านอาหาร 
13.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
14.30 น.เที่ยวชมและช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย 
15.00 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกกลางสะพานบ้านคีรีวง 
15.30 น.เดินทางกลับ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 4: 

โปรแกรมศึกษา-ดูงานขนอม-คีรีวง-นครศรีธรรมราช (3 วัน 2 คืน) 

วันแรก 
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
19.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชโดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

วันที่สอง 
08.00 น. เดินทางถึง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชเชิญท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
09.30 น. จากนั้นเชิญท่านทำกิจกรรม ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าขนอม ตามอัธยาศัย 
11.30 น. จบกิจกรรมศึกษาดูงาน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ลานสกา เพื่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง 
15.30 น. เดินทางถึง อ.ลานสกา (หมู่บ้านคีรีวง) 
16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่คีรีวง…. 
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
20.30 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 
08.30 น. เที่ยวชม วัดคีรีวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน 
09.00 น. เที่ยวชม ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย 
10.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
14.00 น. แวะเที่ยวชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนส้มโชกุนและสินค้า OTOP หลากหลายชนิด เช่น มะละกอทุ่งตะโก มังคุด ทุเรียนกวน มังคุดกวน และของฝากที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหลายชนิด มีร้านอาหาร ครัวสวนนายดำ ร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่นไปด้วยสีเขียว ฟังเสียงน้ำไหลในร้าน พร้อมกาแฟสดสไตล์อิตาเลียน ที่สำคัญที่สุดคือส้วมหลากหลายจินตนาการ ทั้ง ส้วมทาร์ซาน ส้วมรู ส้วมคุณก้อนทอง ฯลฯ 
15.00 น. เดินทางกลับ สระบุรี และแวะซื้อของฝากที่เมืองเพชรบุรี 
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายเอง 
XX.XX น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-20 ท่าน ต่อห้อง / แอร์ / พัดลม) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

----------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 5: 

โปรแกรมทัวร์หมู่บ้านคีรีวง - ขนอม - นครศรีธรรมราช (4 วัน 3 คืน) 

วันแรก 
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
18.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 

วันที่สอง 
07.30 น.เดินทางถึง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย 
08.30 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 1)จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made) 
09.30 น.เที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน 
10.00 น.ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์ 
10.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม 
11.00 น.เที่ยวชมน้ำตกหนานหินท่าหา 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.เดินชมสวนสมรม (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา 
14.00 น.เข้าที่พัก ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท หรือ เขาหลวงรีสอร์ท 
15.00 น.รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำในธารน้ำตกขนาดใหญ่ 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท 
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
22.00 น.ราตรีสวัดิ์ 

วันที่สาม 
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท 
09.00 น.ออกจากที่พัก 
09.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มลายเทียน ผลิตผ้าบาติก (ผ้าเขียนเทียน) จากสีธรรมชาติ 
10.30 น.ชมน้ำตกวังไม้ปัก 
12.00 น.ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)ที่ร้านอาหาร 
13.30 น.เที่ยวชมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
14.30 น.เที่ยวชมและช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย 
15.00 น.จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกกลางสะพานบ้านคีรีวง 
15.30 น.เดินทางกลับที่พักที่ ขน่ำบ่าวเล็กรีสอร์ท หรือ คีรีวงรีสอร์ท หรือ เขาหลวงรีสอร์ท 
16.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
17.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)ที่รีสอร์ท 
19.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 
22.00 น.ราตรีสวัดิ์ 

วันที่สี่ 
06.00 น.สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่รีสอร์ท 
09.00 น.นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท 
09.30 น.นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.นำคณะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
14.00 น.แวะเที่ยวชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนส้มโชกุนและสินค้า OTOP หลากหลายชนิด เช่น มะละกอทุ่งตะโก มังคุด ทุเรียนกวน มังคุดกวน และของฝากที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหลายชนิด มีร้านอาหาร ครัวสวนนายดำ ร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่นไปด้วยสีเขียว ฟังเสียงน้ำไหลในร้าน พร้อมกาแฟสดสไตล์อิตาเลียน ที่สำคัญที่สุดคือส้วมหลากหลายจินตนาการ ทั้ง ส้วมทาร์ซาน ส้วมรู ส้วมคุณก้อนทอง ฯลฯ 
15.00 น.เดินทางกลับ สระบุรี และแวะซื้อของฝากที่เมืองเพชรบุรี 
18.00 น.แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายเอง 
23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน 
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม 
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

--------------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 
เลขที่บัญชี 4162562571 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

----------------------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------------------------------------