โปรแกรมทัวร์ปัตตานี

โปรแกรมทัวร์ปัตตานีโปรแกรมทัวร์มุสลิม ปัตตานี-นราธิวาส (3 วัน 2 คืน)


วันแรก (นราธิวาส-ปัตตานี)
- ถึงสนามบินนราธิวาสด้วยสายการยิน แอร์ อันดามัน รถรับจากสนามบินมายังจังหวัดปัตตานี
- เข้าที่พักโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
- รับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารมุสลิมในโรงแรม
- ออกเดินทางมายังมัสยิดกรีอเซะ สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่กับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
- นำชมสุสาน พญาอินทรา (สุลต่านอิสมาแอล ซ่าห์) กษัตริย์พระองค์แรกที่นับถือศาสนาอิสลาม
- ชมหมู่บ้านดาโต๊ะ
* สุสานมีรโฮมตันหยง (สุสานหลวง)
* สุสานโต๊ะปาแย อนุสรณ์สถานแห่งความศักดิ์สิทธิ์
* มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดดารุลนาอีม) ซึ่งสร้างร่วมสมัยกับมัสยิดกรีอเซะ
- ชมเมืองเก่าจะบังติกอ
* กำแพงวังจะบังติกอ (วังของพระยาวิชิตภักดี)
* มัสยิดจะบังติกอ (มัสยิดรายา)
* สุสานโต๊ะอาเยาะ (สุสานเจ้าเมืองปัตตานี)
* หมู่บ้านช่างทองเหลืองในอดีต
- ชมมัสยิดกลางปัตตานีที่สวยงาม
- ชมวิวทิวทัศน์ บริเวณอ่าวปัตตานี "อ่าวประวัติศาสตร์ แห่งคาบสมุทรมลายู"
- เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง (ปัตตานี-อำเภอสายบุรี-นราธิวาส)
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ชมตลาดเช้ามุสลิมตามอัธยาศัย
- ออกเดินทางมายังวังยะหริ่ง
- ออกเดินทางมายังอำเภอสายบุรี เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ผ่านหาดมะรวด หาดราชรักษ์ หาดแฆแฆ
- ชมวังสายบุรี ของพระยาสุริยะสุนทร และวังพิพิธภักดี
- ชมหมู่บ้านปะเสยาวอ จังหวัดปัตตานี ที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ
- รับประทานาหารเที่ยงที่อำเภอสายบุรี
- ออกเดินทางมายังอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
- ชมหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน บ้านทอน จังหวัดนราธิวาสที่มีชื่อเสียง
  ในการต่อเรือกอและของจริง และเลือกซื้อเรือกอและจำลอง
- ออกเดินทางมายังมัสยิดตาโละมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อายุประมาณ 300 กว่าปี
  มีลักษณะเด่นคืออาคารทั้งหลังไม่ใช้ตะปู ก่อสร้างศิลปะไทยพื้นเมือง ผสมกับแบบจีนและมลายู ได้อย่างกลมกลืน
- รับประทานอาหารค่ำที่ร้านเจ๊ะกา อำเภอยี่งอ
- เข้าพักที่โรงแรมรอยัน ปริ้นเซส นราธิวาส
 
วันที่สาม (นราธิวาส - สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- รถรับจากโรงแรมมายังสนามบินนราธิวาส เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน แอร์ อันดามันฃ
 
------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์


(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


-------------------------------------------------------------


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)  

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected]

---------------------------------------------------------------