โปรแกรมทัวร์พัทยา

โปรแกรมทัวร์พัทยาProgram Tour of “Pattaya” (1 Day)

 

Details of Program:

07.00 AM. Depart from Bangkok to Pattaya.

- Visit and Enjoy at "Art in Paradise Pattaya" 

- Visit at "Silverlake Vineyard"

12.00 PM. Lunch with Thai set menu (1)

13.00 PM.  Visit local market to see life style local people.

- Visit The "4-Region Floating Market"

- Visit "Mimosa. 

- To see "Alcazar Show"

18.00 น. Dinner (2) Buffet

18.30 PM. Then driving back to Bangkok transfer to you hotel or Airport.

 

Tour price is : XXXX Baht (Foreign)

(This price guarantee 10 persons)

This price include; 

1. Transfer from bangkok to pattaya by Air conditioned Van 

2. 1  Lunch 

3. Travel Accident Insurance.

4. Entrance charge 

5. English Speaking Guide

This price Not include; 

1. Tax 7%

2. Minibar, Soft Drink, Telephone, else. 

 

------------------------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์ พัทยา  (2 วัน 1 คืน)

 

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

09.30 น. เดินทางถึง พัทยา นำทุกท่านเข้าชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) ไร่องุ่นซิลเวอร์มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปรับปรุงไปแล้ว 400 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นไปประมาณ 280 ไร่ ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งโรงบ่มไวน์ถาวรกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น

10.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, Art in Paradise ถูกวาดขึ้นบนกำแพงสีขาวในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด แม้กระทั่งบันไดสูงชันที่อาจเผลอก้าวขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพียงบันไดภาพวาดบนพื้นราบเรียบเท่านั้น ที่สำคัญคือนอกจากภาพวาดทั่วไปแล้ว เขายังเอาใจคนไทยด้วยภาพวาดที่แสดงอารยธรรมไทยหลายภาพ 

15.30 น. นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปกันที่ มิโมซ่า พัทยา (Mimosa Pattaya) ภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " กลิ่นไอสถาบัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่พร้อมให้บริการ อย่างครบครัน 

17.00 น. เดินทาง Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมชลจันทร์ หรือ โรงแรมทรอปิคาน่า หรือ บาศญ่า บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หรือ โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน”

16.30 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 

18.30 น. เชิญท่านทำ กิจกรรมภายในองค์กรของท่านตามอัธยาศัย

22.00 น. จบกิจกรรม และ ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

10.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนนงนุช เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ มีบริการเรือ- ชนิดต่าง ๆ ให้เช่าพาย เล่นในสระ มีสัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับ นักท่องเที่ยว จัดแสดง การฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพื้นเมือง และการแสดงของช้าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารสวนนงนุช

13.00 น. แวะซื้อของฝากหนองมน

14.30 น. ทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 1 คืน

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ / Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

 

------------------------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์  พัทยา - เกาะล้าน (3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก 

06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

10.00 น. เดินทางถึง พัทยา นำท่านลงเรือที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

10.30 น. นำท่านขึ้นเรือเพื่อพาท่านไปยัง ท่าเรือเกาะล้าน

10.40 น. เดินทางถึง เกาะสาก แวะให้ท่าน ดำน้ำดูปะการัง ที่สวยงามชมโลกใต้ทะเล และปลาสวยงามเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำและดำน้ำตามอัธยาศัยภายในเกาะสาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเรือ 

13.00 น. นำทุกท่านขึ้นเรือและนำท่านเดินทางไป เกาะล้าน ที่ หาดตาแหวน 

15.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง หาดตาแหวน เพื่อเที่ยวชมและเล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่งมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะเป็นหาดที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน 

16.00 น. นำท่านเดินทางไป Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ไอส์แลนด์เกาะล้านรีสอร์ท หรือ ตาแหวนบีชรีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน” พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก 

17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท

20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องรีสอร์ท

11.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. นำทุกท่านเข้าชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปรับปรุงไปแล้ว 400 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นไปประมาณ 280 ไร่ ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งโรงบ่มไวน์ถาวรกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น 

15.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539

16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน” 

16.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย 

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร

18.30 น. เที่ยวชมและช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินพัทยาตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก

10.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, Art in Paradise ถูกวาดขึ้นบนกำแพงสีขาวในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด แม้กระทั่งบันไดสูงชันที่อาจเผลอก้าวขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพียงบันไดภาพวาดบนพื้นราบเรียบเท่านั้น ที่สำคัญคือนอกจากภาพวาดทั่วไปแล้ว เขายังเอาใจคนไทยด้วยภาพวาดที่แสดงอารยธรรมไทยหลายภาพ โดยเฉพาะภาพสระบัวที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้ดีทีเดียว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.เดินทางกลับที่หมายและ แวะซื้อของฝากหนองมน

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-4 ต่อ ห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

---------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

----------------------------------------------