โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี

โปรแกรมทัวร์ภูเขารูปหัวใจ,สะพานรักเขาเทพพิทักษ์,สะพานแขวนเขาพังโปรแกรมทัวร์ภูเขารูปหัวใจ (2 วัน 1 คืน)

 

วันแรก 

07.20 น. เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ และ รถตู้ปรับอากาศ รอรับทุกท่านที่ สนามบินสุราษฯ

    *** ให้จองตั่วเครื่องจาก ดอนเมือง มายัง สุราษฯ ที่เที่ยวบิน 06.05 น. (สายการบินนกแอร์) ***

08.00 น. เดินทางไปยัง โรงแรมเดอะวัน เพื่อพาทานแวะ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ก่อนไปเขื่อนเชียวหลาน

09.00 น. เดินทางไปยัง ที่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.20 น. เดินทางถึง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ พร้อมออกเดินทางด้วยเรือ                              

10.30 น. เออกเดินทางโดย เรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วย เทือกเขาหินปูน ของเขื่อนรัชชประภา แวะชมถ่ายรูปที่ กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม                             

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ แพ หลังจากนั้นสามารถทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น เล่นน้ำพายเรือแคนนู แพภูผาวารี แพสไตล์โมเดิร์น หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว                                            

13.30 น. หลังจากนั้นออกเดินทางโดย เรือหางยาว เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเขื่อนเชี่ยวหลานนั้นก็คือ ถ้ำปะการัง มีทั้งเดินป่า นั่งแพยนต์ และเข้าชมถ้ำเดินป่าศึกษาพรรณไม้หายาก และสัตว์ป่าหลายชนิด ถ้าโชคดีอาจเจอนกเงือกขนาดใหญ่หายาก หน้าตาประหลาด พร้อมฟังเรื่องราวสัญลักษณ์ของ "รักแท้" จากนั้นนำท่านทางเดินป่าประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปจนถึงท่าแพยนต์ ในเขตทะเลใน 500 ไร่ทะเลใน 500 ไร่ สีเขียวมรกต เริ่มต้นนั่งแพยนต์ (แพที่จะยืนตรงไหนก็ได้โดยแพจะไม่เอียง) ชื่นชมกับขุนเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่สูงเสียดฟ้า อวดสายตาผู้มาเยือนทุกท่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที จนถึงหน้าทางขึ้นถ้ำปะการัง ถ้ำปะการัง เข้าชมความงามของถ้ำประเภทหินงอกหินย้อย ที่มีรูปร่างสวยแปลกตาให้จินตนาการไปตลอดทาง พร้อมกับการนำทางของไกด์ทัวร์ในพื้นที่ เหตุที่ชื่อถ้ำปะการังก็เพราะว่า มีลักษณะคล้ายปะการังโผล่ ขึ้นมากลางถ้ำ คาดว่ามีอายุมากกว่า 400 ล้านปี (คาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของโลก) นั่งแพยนต์กลับมาที่จุดเดิม และเดินทางย้อนกลับ เพื่อไปขึ้นเรือหางยาว                                   

17.00 น. ถ้ามีเวลา ให้ท่านได้ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า

18.00 น. นำท่าน Check In ที่ แพภูผาวารี                                          

18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่แพ 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

06.30 น. Good morning พบกับไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเช้า เปรียบเสมือนนาฬิกาปลุก พร้อมนั่งเรือชมหมอกตอนเช้า

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่แพ และเก็บของและสัมภาระ 

08.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับ ระหว่างทางได้ชมทัศนียภาพของกุ้ยหลินเมืองไทยยามเช้า ระหว่างทางแวะเก็บภาพความทรงจำ กับทะเลหมอกบนผืนน้ำ

09.20 น. เดินทางถึง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 

09.30 น. เดินทางไปชม สันเขื่อนเชียวหลาน ชมทัศนียภาพบนถนน สันเขื่อนรัชชประภา หรือ "เขื่อนเชี่ยวหลาน" ที่ได้รับขนานนามว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" เพราะมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามแปลกตา       

10.30 น. นำท่านเที่ยวชม สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่คือคุณสามารถมองเห็นภูเขารูปหัวใจหรือภูเขาเทพพิทักษ์ได้จากบนสะพานนี้และถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าธรรมชาติรอบๆ สะพานนี้สวยงามมากจริงๆ ทั้งภูเขาและต้นไม้ที่ยังคงเขียวขจีอุดมสมบูรณ์มากๆ                                   

11.30 น. เดินทางกลับไปยัง อ.เมืองสุราษฯ

12.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร

13.30 น. เดินทางกลับไปส่งท่านที่ สนามบินสุราษฯ เพื่อขึ้นเครื่องที่เที่ยวบินเวลา 15.45 น.

15.45 น. ส่งท่านขึ้นเครื่องกลับดอนเมือง...

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำที่ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถรถตู้รับส่งที่ตามโปรแกรม

2. ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 4 ท่านต่อห้อง / ห้องแอร์ / ห้องน้ำในตัวบ้านพัก)

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม

4. ค่าเรือตามโปรแกรม

5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง

7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-สุราษฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

----------------------------------- 
การจองทัวร์ 
โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 
----------------------------------- 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 
เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/
Email Address: Agilenttour@gmail.com 
-------------------------------------