โปรแกรมทัวร์มหาสารคาม

โปรแกรมทัวร์มหาสารคามโปรแกรมทัวร์ มหาสารคาม 4 วัน 3 คืน 


วันแรก 
-กู่สันตรัตน์ 
-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
-บึงบอน 
-พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย 

วันที่สอง 
-กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) 
-อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย 
-สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

วันที่สาม 
-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
-แก่งเลิงจาน 
-พระธาตุนาดูน 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 
-หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง 

วันที่สี่ 
-บ้านแพง ตำบลแพง 
-วนอุทยานโกสัมพี 
-พระพุทธรูปยืนมงคล 
-พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี 
-หมู่บ้านปั้นหม้อ 

----------------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

-------------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

------------------------------------------------------