โปรแกรมทัวร์ร้อยเอ็ด

โปรแกรมทัวร์ร้อยเอ็ดโปรแกรมทัวร์ จังหวัดร้อยเอ็ด (ทุ่งกุลาร้องไห้ - ผาน้ำย้อย - แหลมพยอม - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล - กู่พระโกนา - สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ - ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่ - กู่กาสิงห์ 4 วัน) 


วันแรก 
-ผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน) 
-สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 
-แหลมพยอม 
-สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

วันที่สอง 
-วัดบูรพาภิราม 
-วัดสระทอง 
-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ 

วันที่สาม 
-กู่พระโกนา 
-สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ 
-ทุ่งกุลาร้องไห้ 
-กู่กาสิงห์ 

วันที่สี่ 
-สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน) 
-บึงเกลือ (บุ่งเกลือ) 
-ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่ 
-บ้านหวายหลึม 

---------------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50% ของแต่ละโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

--------------------------------------------------- 


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-----------------------------------------------------